Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Na UZ będzie realizowany projekt Uniwersyteckie Centrum Patentowe

1 marca 2022 r.

Nauka dla społeczeństwa.jpg

Uniwersytet Zielonogórski uzyskał pozytywną decyzję MEiN na wykonanie projektu „Uniwersyteckie Centrum Patentowe” w ramach programu ministra edukacji i nauki pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa”. Projekt o wartości 1,9 mln zł będzie realizowany w latach 2022-2023 pod kierownictwem dr. hab. inż. Marcina Mrugalskiego prof. UZ, prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą w ramach Centrum Doskonałości Naukowej Uniwersytetu Zielonogórskiego przy współpracy z Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii.
 

Celem projektu jest zwiększenie efektywności współpracy naukowców z otoczeniem gospodarczym na rzecz innowacyjności oraz komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych. Ponadto, upowszechnienie wiedzy na temat związków między nauką, innowacyjnością i gospodarką z wykorzystaniem potencjału kadrowego oraz infrastrukturalnego Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 

Kluczowym elementem działań przewidzianych w projekcie jest podwyższenie umiejętności pracowników naukowych w sferze składania wniosków patentowych do Europejskiego Urzędu Patentowego lub urzędów patentowych poza granicami Europy. W efekcie powinny one (działania) skutkować zwiększeniem liczby zgłoszeń patentowych i uzyskanych patentów. 
 

Projekt zawiera również zadania poświęcone edukacji społeczności akademickiej dotyczące technicznych i prawnych aspektów ochrony własności intelektualnej oraz wsparcie merytoryczne i finansowe procedur patentowych.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT