Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Nabór uczestników do projektu YBBregions w ramach programu UE „Młodzież w działaniu”

12.09.2014 r.

 

Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli zaprasza młodych Lubuszan w wieku od 18 do 25 lat do udziału w I edycji Międzynarodowej wymiany młodzieży, która odbędzie się od 1 do 14 grudnia 2014 r. w Brukseli. Wymiana jest działaniem projektu „yBBregions – Youth and Brussels Based” realizowanego przez Województwo Lubuskie oraz europejskich partnerów w ramach programu UE „Młodzież w działaniu”.

 

Od 10 do 30 września 2014 r., wszyscy użytkownicy zarejestrowani na stronie projektu „yBBregions” spełniający kryteria kwalifikowalności są zaproszeni do wyrażenia zainteresowania uczestnictwem w drugim działaniu projektu: MIĘDZYNARDOWA WYMIANA MŁODZIEŻY, tura I – ZIMA 2014, która odbędzie się w terminie od 1 do 14 grudnia 2014 w Brukseli.

 

W I turze międzynarodowej wymiany młodzieży weźmie udział szesnaście osób: po cztery osoby z każdego regionu uczestniczącego w projekcie: Województwa Lubuskiego, Kraju Preszowskiego, Abruzji i Dubrownika-Neretwy.

 

Celem wymiany jest przybliżenie uczestnikom roli i funkcjonowania Unii Europejskiej i jej instytucji, zapoznanie się ze wspólnotowymi politykami i inicjatywami ze szczególnym uwzględnieniem polityki UE dotyczącej młodzieży, edukacji i kultury. Ze względu na międzynarodowy charakter projektu uczestnicy wymiany muszą posługiwać się językiem angielskim. 

 

Koszty podróży do i z Brukseli, zakwaterowania oraz wyżywienia w czasie pobytu uczestników w Brukseli pokrywane są z funduszy programu „Młodzież w działaniu” oraz wkładu własnego Województwa Lubuskiego.

 

Aby wyrazić swoje zainteresowanie udziałem w Międzynarodowej wymianie młodzieży w ww. terminie, prosimy o zalogowanie się na stronę projektu i poprzez menu-użytkownika uaktualnienie swojego profilu oraz zaznaczenie okienka opcji: „INTEREST TYE WINTER 1”.

 

Zgodnie z kryterium kwalifikowalności, do udziału w MIĘDZYNARODOWEJ WYMIANIE MŁODZIEŻY kwalifikują się osoby:

- w wieku od 18 do 25 lat;

- urodzone w Województwie Lubuskim i /lub mieszkające w Województwie Lubuskim -zatrudnione lub bezrobotne w tym osoby poszukujące pierwszej pracy i/lub będące uczniami lub studentami instytucji edukacyjnych, w tym uczelni wyższych mieszczących się w Województwie Lubuskim.

Prosimy o wzięcie pod uwagę, iż procedura selekcji odbywa się tylko drogą elektroniczną, dlatego prawdziwość wszelkich informacji, które użytkownicy umieszczają na swoim profilu yBBregions oraz w dokumentach przesyłanych drogą mailową zostanie zweryfikowana w późniejszym etapie selekcji na podstawie dokumentów, poświadczonych przez odpowiednie instytucje. Osoby podające nieprawdziwe informacje nie będą brane pod uwagę.

 

Osoby zainteresowane udziałem w działaniu i nie będące jeszcze członkami społeczności projektowej (nie zarejestrowane na stronie „yBBregions” prosimy o dokonanie rejestracji, wypełnienie informacji profilu użytkownika oraz zaznaczenie opcji – zgodnie z instrukcją::

 

Więcej informacji o projekcie na stronie::

 

Projekt „yBBregions” jest realizowany  przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej, w ramach programu "Młodzież w działaniu" na lata 2007-2013.

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT