Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Nadanie Instytutowi Astronomii UZ imienia Prof. Janusza Gila

24 listopada 2015 r.

 

 

Już dziś odbędzie się uroczystość nadania Instytutowi  Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego imienia Profesora Janusza Gila. O godz. 12.00 w Sali nr 34 w siedzibie Instytutu Astronomii przy ul. Prof. Z. Szafrana 4 (bud. A-2) odbędzie się Kolokwium wspomnieniowe o Prof. Januszu Gilu, a o godz. 13.00 Rektor UZ prof. Tadeusz Kuczyński odsłoni tablicę pamiątkową.

 

Uroczystość odbędzie się w dniu urodzin Profesora.

 

Prof. dr hab. Janusz Gil urodził się w 1951 r. - studia ukończył na Wydziale Matematyczno-Fizycznym WSP w Rzeszowie, a studia doktoranckie i doktorat w 1983 r. na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Habilitację i profesurę uzyskał również na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, kolejno w latach 1988 i 1996.

 

Prof. Janusz Gil w Zielonej Górze pracował od 1988 r., najpierw jako adiunkt w Instytucie Fizyki Wyższej Szkoły Pedagogicznej, później jako dyrektor Instytutu Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego, a ostatnio jako prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 

Profesor Gil zajmował się badaniem pulsarów i gwiazd neutronowych, a w szczególności ich promieniowaniem radiowym i rentgenowskim. Z jego inicjatywy 1 lipca 1989 r. powstało Zielonogórskie Centrum Astronomii, które było prekursorem Instytutu Astronomii UZ. Instytut pod kierownictwem prof. Janusza Gila stał się liczącym i znanym w kraju oraz na świecie ośrodkiem astronomii. Profesor prowadził wykłady w wielu zagranicznych ośrodkach naukowych. Po obronie doktoratu w 1984 r. wyjechał do Narodowego Centrum Radioastronomii w Charlottesville, USA. Następne lata 1985-1987 spędził na Wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Kentucky, USA. W latach 1991-1993 przebywał na stypendium Humboldta w Instytucie Radioastronomii Maxa Plancka w Bonn. W 1997 roku wyjechał jako honorowy profesor wizytujący na Uniwersytet w Hong Kongu. W 2001 r. uzyskał Honorowe stypendium Humboldta, a w 2005 r. przebywał na Wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Las Vegas w Nevadzie USA, jako profesor wizytujący.  Był autorem wielu artykułów i kilku książek popularnonaukowych oraz 154 publikacji cytowanych ok. 1700 razy, w tym 92 prace filadelfijskie cytowane ok. 1650 razy.

 

Profesor Janusz Gil odszedł nagle, 19 października 2014 r. Miał 63 lata.

 

 

Film poświęcony prof. Januszowi Gilowi

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT