Nagroda Fundacji im. K. Bartla dla dr. hab. Piotra Lubińskiego z Instytutu Fizyki UZ

18 listopada 2019 r.

 

_DSF9079.jpg

fot. Paweł Zechenter, ARTMEDIANET, na zdjęciu od lewej: dr hab. inż. Janusz Zawiła Niedźwiecki, prof. Politechniki Warszawskiej, Przewodniczący Rady Fundacji; prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka, JM Rektor AGH; laureat; Jerzy Poźniak, Prezes Fundacji; Dorota Petlic, Kapituła Fundacji.

Fundacja im. Prof. Kazimierza Bartla przyznała tegoroczną nagrodę za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie fizyki dr hab. Piotrowi Lubińskiemu, prof. UZ.


Wręczenie nagrody miało miejsce podczas uroczystego posiedzenia Senatu Akademii Hutniczo-Górniczej w Krakowie, w ramach Święta Nauk Ścisłych im. Prof. Antoniego Hoborskiego.

 

Fundacja im. Prof. Kazimierza Bartla powstała w roku 2008 z inicjatywy córki patrona, pani Cecylii Bartel. Zajmuje się wsparciem finansowym dzieci, młodzieży i studentów poprzez fundowanie nagród i stypendiów dla najzdolniejszych oraz bazy materiałowej dla szkół. Patron fundacji, Prof. Kazimierz Bartel, był wybitnym matematykiem i kilkakrotnym premierem w okresie II RP. Nagroda im. K. Bartla przyznawana jest od roku 2016, naprzemiennie w dziedzinie matematyki, fizyki i chemii, samodzielnemu naukowcowi, który odnosi w skali międzynarodowej sukcesy w badaniach w zakresie dyscyplin będących w polu zainteresowania patrona nagrody.

 

Badania prowadzone przez dr hab. Piotr Lubińskiego dotyczą astrofizyki obiektów zwartych, przede wszystkim czarnych dziur. Prowadzone są we współpracy z naukowcami z Polski i zagranicy i opierają się głównie na analizie promieniowania rentgenowskiego i gamma emitowanego przez układy z czarnymi dziurami. Dzięki tym badaniom udało się pogłębić wiedzę na temat obszaru plazmy w pobliżu czarnych dziur.


Gratulujemy!

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT