Nagroda im. prof. Romana Czerneckiego 2019. Konkurs dla akademików, publicystów i praktyków na artykuł o edukacji

22 marca 2019 r.
 

prof. R. Czarnecki plakat.jpg

Celem konkursu jest wzmacnianie roli edukacji w kształtowaniu nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego. Organizatorzy promują działalność instytucji naukowych oraz wspierają rzetelną wymianę wiedzy dotyczącej edukacji w mediach. Nagradzają publikacje, które stanowią istotny głos w kręgach szkolnych, akademickich i dziennikarskich. Łączą  środowiska naukowe z praktykami i popularyzatorami wiedzy o edukacji.


Nagroda im. prof. Romana Czerneckiego jest przyznawana w trzech kategoriach:

– artykuł naukowy;

– artykuł publicystyczny;

– artykuł profesjonalny.


W każdej kategorii przyznawana jest nagroda pieniężna w wysokości 10 000 zł.


Kryteria konkursu:

Artykuł naukowy powinien być afiliowany przy polskiej instytucji naukowej.

Artykuł publicystyczny powinien być opublikowany w mediach drukowanych lub internetowych.

Artykuł profesjonalny powinien być opublikowany w mediach drukowanych lub internetowych o charakterze branżowym lub profesjonalnym, m.in. dla praktyków, edukatorów, nauczycieli.


Uczestnicy konkursu zobowiązani są dostarczyć:

- wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy w formie skanu,

- artykuł w formacie pdf,

- CV autora wraz z bibliografią publikacji w formacie pdf.


Zgłoszenia należy przesyłać na: nagroda@efc.edu.pl 

Termin nadsyłania artykułów: do 31 maja 2019 r.

Uroczystość wręczenia nagrody: listopad 2019 r.

 

prof. R. Czarnecki.jpg

Fot. prof. Roman Czernecki. Fot. Archiwum Fundacji EFC.

Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC jest niezależną, niedochodową organizacją pozarządową. Została założona w 2009 roku przez polskiego przedsiębiorcę i filantropa Andrzeja Czerneckiego, syna patrona. Fundacja realizuje szereg projektów wspierających rozwój edukacji i społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, między innymi Program Stypendialny Horyzonty skierowany do uczniów liceów i techników oraz program Edukacja Inspiracja skierowany do nauczycieli.


Prof. Roman Czernecki (1904-1986), pedagog z zawodu i z powołania. W czasie II wojny światowej zorganizował tajne nauczanie w Słupi Jędrzejowskiej. Po wojnie kierował szkołą w Szczekocinach. Był rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku. Wykładał filozofię na Politechnice Warszawskiej. Od początku jego celem było wspieranie rozwoju młodych ludzi niezależnie od tego, z jakiego środowiska pochodzili. To jego dzieło stanowiło inspirację do założenia Fundacji EFC.


Więcej informacji o kryteriach rekrutacji oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie http://www.efc.edu.pl .


Patronat medialny nad konkursem: Res Publica Nowa i Radio Kampus.


Koordynatorka konkursu: Magdalena Gołębiowska, tel. +48 503 061 669; e-mail: mgolebiowska@efc.edu.pl  .

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT