Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Nagroda Trójkąta Weimarskiego 2016 raz jeszcze

Dwa tygodnie temu informowaliśmy o przyznaniu nagrody Stowarzyszenia Trójkąta Weimarskiego  projektowi „Trójstronne polsko-francusko-niemieckie kolokwium studenckie”, w który od początku zaangażowany jest Instytut Filologii Germańskiej UZ.  Poniżej publikujemy relację z uroczystości wręczenia tej nagrody, która miała miejsce 29 sierpnia br. w Weimarze.

 

*                  *                   *

8 września 2016 r. 

 


Z wielką satysfakcją przyjęliśmy wiadomość o przyznaniu naszemu polsko-francusko-niemieckiemu projektowi pod tytułem „Trójstronne kolokwium studenckie” nagrody przyznawanej od pięciu lat przez Stowarzyszenie Weimarer Dreieck e.V. oraz Nadburmistrza Weimaru. Nagroda stanowi uhonorowanie działalności trójstronnych projektów realizowanych w duchu porozumienia transgranicznego. 


Ubiegłoroczne Trójstronne Kolokwium zamyka dwudziestopięcioletnią współpracę naszego Uniwersytetu z partnerskimi uniwersytetami w Vechcie (Niemcy) oraz w Angers (Francja). 


Coroczne Kolokwium odbywa się naprzemiennie w jednym z trzech partnerskich krajów. Przy tej okazji spotyka się 40 polskich, niemieckich i francuskich studentów germanistyki, którzy wspólnie pracują nad tematem wybranym z zakresu swych zainteresowań dotyczących języka i literatury niemieckiej. Każdorazowo w programie przewidziane jest również zwiedzanie i odwiedzanie miejsc ważnych z punktu widzenia europejskiego dziedzictwa historycznego. Studenci i opiekunowie uczestniczą także w wydarzeniach kulturalnych Polski, Niemiec i Francji. 


Jubileusz dwudziestopięciolecia zainspirował organizatorów do szerszego zaprezentowania wspólnych działań. Z okazji tego właśnie jubileuszu ukazała się publikacja pt. „Trinationales Kolloquium 1990-2015” prezentująca w trzech językach: polskim, niemieckim i francuskim nie tylko początki współpracy, koncepcję dydaktyczną, miejsca spotkań i miejsca kultury odwiedzane przez uczestników Kolokwium, lecz również przedstawiająca nasze trzy partnerskie uniwersytety. Bogato ilustrowane wydawnictwo stanowi doskonałe podsumowanie długoletniej współpracy. 


Zauważenie naszych działań przez gremia na szczeblu międzynarodowym przekonuje nas o słuszności wieloletnich i niestrudzonych przygotowań organizacyjnych oraz merytorycznych, których dorocznym zwieńczeniem były i są w dalszym ciągu tygodniowe pouczające, ciekawe i niezapomniane spotkania młodych Europejczyków w Polsce, Francji i w Niemczech.
    

Współtwórcy kolokwium nie mogli przewidzieć, że wraz z młodzieżą akademicką stali się prekursorami idei „Trójkąta Weimarskiego” (utworzonego w 1991 roku Komitetu Wspierania Współpracy Francusko-Niemiecko-Polskiej). 


Przyznanie nagrody Stowarzyszenia Trójkąta Weimarskiego naszemu projektowi jest dla nas tym bardziej zaszczytne, że w tegorocznej edycji pod uwagę brano również sześć innych międzynarodowych projektów. 


Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się dnia 29 sierpnia 2016 r. w Grand Hotelu Russischer Hof w Weimarze. Rozpoczęło ją wystąpienie Nadburmistrza Weimaru Stefana Wolfa. Następnie głos zabrali: przewodniczący Stowarzyszenia Weimarer Dreiecke e.V Dieter Hackmann, sekretarz generalny Niemiecko-Francuskiej Współpracy Młodzieży (DFJW) Béatrice Angrand, dyrektor Niemiecko-Polskiej Współpracą Młodzieży (DPJW) Stephan Erb, natomiast laudację wygłosił premier rządu kraju związkowego Turyngii Bodo Ramelow


Następnie przedstawiciele nagrodzonych uniwersytetów: prof. Claus Ensberg (Vechta), Liliana Sadowska (Zielona Góra) oraz Hubertus Bialas (Angers) zaprezentowali dwudziestopięcioletni projekt „Trójstronne Kolokwium Studenckie” oraz złożyli podziękowania międzynarodowemu gremium przyznającemu nagrodę. Z satysfakcją przyjęli wyróżnienie Stowarzyszenia Trójkąta Weimarskiego w postaci 2 000 EUR, dyplomów dla poszczególnych uniwersytetów oraz statuetki wykonanej przez artystę plastyka Waltera Sachsa, która pozostanie własnością Uniwersytetu Zielonogórskiego. 


Uroczystość uświetniła krakowska pianistka pani Izabela Jutrzenka-Trzebiatowska, która została zaproszona do Weimaru specjalnie na tę uroczystość, a wykonała utwór Claude Debussego „Pour le Piano”.


Spotkaniu towarzyszyły także rozmowy dotyczące inicjatyw społecznych i politycznych, tym bardziej, że w dniu poprzedzającym wręczenie nagrody odbyło się w Weimarze spotkanie ministrów spraw zagranicznych Polski, Niemiec i Francji z okazji przypadającego w tym roku jubileuszu dwudziestopięciolecia istnienia Trójkąta Weimarskiego. 


Nagroda zwieńcza dwudziestopięcioletnią współpracę zaprzyjaźnionych uniwersytetów. Obecny 2016 rok otwiera nowe wyzwania i jest impulsem do realizacji ciekawych pomysłów na kolejne ćwierćwiecze „Trójstronnego Kolokwium Studenckiego”.

 

Liliana Sadowska

 

Warto dodać, że nagroda została zauważona przez niemiecką prasę:

 

http://weimar.thueringer-allgemeine.de/web/lokal/politik/detail/-/specific/Gelebtes-Verstehen-seit-26-Jahren-394018081

 

https://www.google.de/amp/s/amp.welt.de/amp/article/157895983?client=safari

dyplom vechta 2 str..jpg vechta statuetka.jpg 3.jpg 4.JPG 1 właściwa.jpg
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT