Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłasza nabory do kolejnych programów

2 listopada 2020 r.

NAWA-logo.jpg

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza do wzięcia udziału w trzech programach:

 

Wymiana osobowa.jpeg

1. Programu wymiany osobowej studentów i naukowców – OFERTA WYJAZDOWA
 

NAWA zaprasza studentów i nauczycieli akademickich z polskich uczelni do składania wniosków do Programu wymiany osobowej studentów i naukowców.
Celem Programu jest zwiększenie internacjonalizacji polskiego szkolnictwa wyższego, nawiązywanie współpracy akademickiej i jej realizacja poprzez wymianę osobową studentów i pracowników naukowych w oparciu o umowy międzynarodowe pomiędzy Polską a wskazanymi w regulaminie Programu krajami partnerskimi oraz współpracę bilateralną na poziomie krajowym lub resortowym.
 

NAWA realizuje programy wymiany akademickiej w ramach umów bilateralnych i współpracy dwustronnej z m.in. następującymi krajami: Białoruś, Bułgaria, Chiny, Czechy, Egipt, Grecja, Japonia, Kazachstan, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Ukraina, Węgry, Wietnam.

Więcej informacji na stronie::

 

NAWA-logotyp-WelcomeToPL-.png

2. Nabór w programie Welcome to Poland

Celem programu jest umiędzynarodowienie polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki poprzez finansowanie projektów związanych z:

- budowaniem ich potencjału w zakresie umiędzynarodowienia oraz przyjmowania i obsługi zagranicznych studentów, doktorantów, kadry dydaktycznej i naukowej;

- promowaniem tychże instytucji na arenie międzynarodowej, w szczególności poprzez promocję zagraniczną polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki oraz współpracę z zagranicznymi absolwentami.


Więcej informacji na stronie::

Ogłoszenie i inne dokumenty dostępne::


 

indeks.jpg

3. Medyk NAWA” – zapraszamy na polskie uczelnie lekarzy i pielęgniarki z zagranicy


„Medyk NAWA - Wsparcie uczelni kształcących na kierunkach medycznych – pilotaż 2020 r.” to nowe działanie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA), które wzmocni kształcenie lekarzy i pielęgniarek na polskich uczelniach medycznych oraz krajową kadrę medyczną.


W ramach pilotażowego uczelnie medyczne będą mogły jeszcze w tym roku zaprosić do współpracy lub zatrudnić lekarzy - naukowców, lekarzy – praktyków (w tym lekarzy dentystów) oraz pielęgniarki i położne z Unii Europejskiej, a także z Wielkiej Brytanii.


Więcej informacji na stronie::


Szczegóły naboru i procedury::
 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT