Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza na nową formułę spotkań dla przedsiębiorców!

22 lutego 2019 r.

 

NCBR_dla_firm_A4_ ZIELONAGORA.jpg

NCBR dla Firm wsparcie przedsiębiorców z POIR to cykl spotkań realizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, podczas których uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności przydatne podczas aplikowania o wsparcie na realizację innowacyjnych projektów.

 

Zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się w środę, 13 marca br., na Uniwersytecie Zielonogórskim, w budynku Rektoratu przy ul. Licealnej 9, w godz. 9.00 – 16.00.  
 


Spotkanie jest bezpłatne.

 

Na spotkaniu dowiesz się o:

 •  o ofercie NCBR w ramach Programu Inteligentny Rozwój
 •  jak beneficjent z regionu uzyskał dofinansowanie swojego pomysłu
 •  jak poprawnie wypełnić wniosek o dofinansowanie z NCBR

 

Aby wziąć w nim udział wymagana jest rejestracja poprzez FORMULARZ::

 

Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń!

 

 

 

 

 

 

W trakcie spotkań eksperci NCBR prezentują możliwości uzyskania dofinansowania na działania, które pozwolą na wprowadzenie nowatorskich rozwiązań w prowadzonej działalności lub udoskonalenie już istniejących produktów lub usług. Przedstawią m. in. ogólne zasady udziału w konkursach NCBR finansowanych z Programu Inteligentny Rozwój (POIR), omówią szczegółowo zasady i kryteria oceny projektów, a także pokażą konkretne przykłady Beneficjentów, którzy realizują innowacyjne projekty dofinansowane z POIR.


Spotkania skierowane są do przedsiębiorców oraz jednostek naukowych (będących w konsorcjum z przedsiębiorcą), które planują ubiegać się o dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych (B+R) w konkursach NCBR finansowanych z Programu Inteligentny Rozwój (POIR), w szczególności w konkursie „Szybka Ścieżka”.

 

Celem spotkań jest przygotowanie uczestników do tworzenia wysokiej jakości projektów badawczo-rozwojowych i zachęcenie do aplikowania w konkursach NCBR, z akcentem na konkurs „Szybka Ścieżka”.

 

Spotkania będą składały się z dwóch bloków (części):

 • W pierwszym bloku uczestnicy uzyskają informacje o aktualnej ofercie NCBR w ramach POIR oraz będą mieli szansę dowiedzieć się jak wygląda proces realizacji projektu i współpraca z NCBR od strony Beneficjenta. W tej części spotkania przewidujemy wizytę Beneficjenta z Państwa regionu, który otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu „Szybka ścieżka” i podzieli się z Państwem swoim doświadczeniem w prowadzeniu i rozliczaniu projektu badawczo-rozwojowego.
   
 • Druga część tego bloku zostanie przeprowadzona w formie warsztatowej – uczestnicy poznają dobre praktyki i wskazówki dotyczące wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz najczęściej popełniane błędy. W trakcie warsztatów przybliżymy Państwu również zasady aplikowania i oceny projektów w NCBR w ramach POIR, poruszymy zagadnienia związanie m. in. ze specyfiką prac B+R, sposobami ochrony własności intelektualnej, wymaganymi zasobami, analizą rynku, planowaniem, kosztami kwalifikowalnymi i zasadą konkurencyjności.

  Podczas drugiego bloku będzie możliwość, aby wziąć udział w indywidualnych spotkaniach z ekspertami i pracownikami NCBR oraz porozmawiać na temat pomysłów na projekty B+R, które mogłyby otrzymać dofinansowanie z POIR w konkursach ogłaszanych przez NCBR. Każde spotkanie indywidualne potrwa maksymalnie 30 minut i może w nim uczestniczyć kilku przedstawicieli jednej firmy.
   

Podczas naszych spotkań dowiesz się:

Czy to, co robisz to B+R?
– poznasz różnicę między badaniami przemysłowymi, pracami rozwojowymi a pracami przedwdrożeniowymi

Jak dobrze zaplanować projekt B+R?
– dowiesz się jak określić kamienie milowe i przeprowadzić analizę ryzyka w projekcie

Dlaczego musisz mieć infrastrukturę i jak zbudować zespół?
– wyjaśnimy o jakie zasoby do realizacji projektu B+R powinieneś zadbać, a jakie możesz pozyskać w formie podwykonawstwa

Na co możesz przeznaczyć uzyskane dofinansowanie?
– przedstawimy kategorie kosztów w projekcie B+R oraz zasadę konkurencyjności

Na czym polega wdrożenie rezultatów projektu?
– porozmawiamy o analizie rynku, konkurencji, odbiorcach oraz wdrożeniu rozwiązania

Jak zadbać o prawa własności intelektualnej?
– zastanowimy się nad formami ochrony prawnej i wykorzystania własności intelektualnej, porozmawiamy o badaniu czystości patentowej

O czym jeszcze warto pamiętać?
– wyjaśnimy m. in. na czym polega zasada zrównoważonego rozwoju i równości szans

 

Spotkania poprowadzą pracownicy oraz eksperci NCBR, posiadający doświadczenie w realizacji projektów B+R, ocenie projektów oraz aplikowaniu o środki z POIR.


Zachęcamy do rejestracji na spotkanie w wybranym terminie i mieście poprzez formularz rejestracyjny::

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT