Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy OPUS 15 i PRELUDIUM 15. Do zdobycia jest 330 mln zł.

9 kwietnia 2018 r.

 

074456-ncn.png

 

Konkurs OPUS 15 jest przeznaczony dla naukowców na każdym etapie kariery badawczej. Naukowcy mogą ubiegać się o finansowanie projektów badawczych, w tym również tych obejmujących zakup lub wytworzenie niezbędnej aparatury naukowo-badawczej. W ramach projektu mogą oni m.in. otrzymać środki na zatrudnienie zespołu naukowców pracujących nad badanym zagadnieniem, pokryć koszty prowadzenia badań, takie jak koszty oprogramowania, materiałów, usług obcych, wyjazdów, wizyt oraz zakupić lub wytworzyć aparaturę naukowo-badawczą, która jest niezbędna do ich realizacji. Można w nim również przewidzieć przyznanie stypendiów naukowych dla młodych naukowców. Projekty w konkursie OPUS mogą trwać 12, 24 lub 36 miesięcy. Nie ma tu żadnych ograniczeń co do wysokości finansowania, natomiast na etapie oceny wniosku eksperci NCN sprawdzają, czy kosztorys jest prawidłowo skonstruowany i czy koszty są adekwatne do zakresu zadań planowanych w projekcie. Budżet konkursu OPUS 15 to 300 mln zł.


Konkurs PRELUDIUM 15 jest dedykowany osobom rozpoczynającym karierę naukową, które na dzień 15 czerwca 2018 r. nie będą jeszcze miały stopnia naukowego doktora. Doktoranci mają możliwość samodzielnie poprowadzić trwający rok, dwa lub trzy lata projekt badawczy. Maksymalne finansowanie pojedynczego projektu może wynieść odpowiednio 70, 140 lub 210 tys. zł. Zespół badawczy może liczyć do 3 osób, przy czym osoba posiadająca habilitację lub tytuł naukowy może być wyłącznie opiekunem naukowym w projekcie. Budżet 15 edycji konkursu PRELUDIUM to 30 mln zł.


Uwaga! W ogłoszonych konkursach wprowadzono ważne zmiany w konstrukcji niektórych części wniosku. Skrócony opis projektu badawczego oraz streszczenie projektu będą teraz sporządzane wyłącznie w języku angielskim. Wprowadzono również we wniosku nowe typy oświadczeń w odniesieniu do zgody na przetwarzanie danych osobowych we wszystkich wnioskach składanych do NCN.


Wnioski można składać wyłącznie w formie elektronicznej do 15 czerwca 2018 r.Aktualne informacje dotyczące konkursów znajdują się na stronie http://www.dn.uz.zgora.pl/komunikaty/

 

Informacji w sprawie konkursów z ramienia Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Zielonogórskiego w Rektoracie, I piętro pok 107 udzielają:

Opus 15 – Anna Skrzypczak, mail: a.skrzypczak@adm.uz.zgora.pl, tel 683283294

Preludium 15 – Joanna Lewandowska, mail: jo.lewandowska@adm.uz.zgora.pl

                          tel. 789441621

 

Szczegóły ogłoszonych konkursów podane są na stronie Narodowego Centrum Nauki:

https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2018_03_15_ogloszenie_opus15_preludium15

 

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT