Nasi kandydaci w plebiscycie GL

16 października 2018 r. 

 


Ruszył plebiscyt Gazety Lubuskiej Nauczyciel na medal. W tym roku po raz pierwszy można głosować w kategorii Nauczyciel Akademicki.
O nagrodę ubiegają się pracownicy Uniwersytetu Zielonogórskiego, którzy zostali zgłoszeni do plebiscytu przez studentów naszej uczelni.Oto nasi kandydaci do nagrody Nauczyciel Akademicki:
 
dr Anna Bazan-Krzywoszańska z Zakładu Technologii Budownictwa, Geotechniki i Geodezji  Instytutu  Budownictwa na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska;

dr hab. Krzysztof Benyskiewicz, prof. UZ z Zakładu Historii Średniowiecznej  na Wydziale Humanistycznym;

dr Grażyna Biczysko z Zakładu Dydaktyki, Wychowania Fizycznego i Sportu Katedry Sportu i Promocji Zdrowia na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu;

dr Zbigniewa Binek z Katedry Ekonomii Międzynarodowej na Wydziale Ekonomii i Zarządzania;

dr hab. Radosław Domke, prof. UZ, z  Zakładu Historii Najnowszej Instytutu Historii na  Wydziale Humanistycznym;
 
dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ, z  Zakładu Pedagogiki Opiekuńczej i Rodziny Instytutu Pedagogiki na Wydziale Pedagogiki Psychologii i Socjologii; 

dr Kajetan Górny z Katedry Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego na Wydziale Prawa i Administracji;

dr Katarzyna Huk z Zakładu Logistyki na Wydziale Ekonomii i Zarządzania;

dr Ewa Janion – były pracownik Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii;

dr Jacek Jędryczkowski z Zakładu Mediów i Technologii Informacyjnych Instytutu Pedagogiki na  Wydziale Pedagogiki, Psychologii i Socjologii;

dr inż. Agnieszka Kaczmarek-Pawelska z Zakładu Inżynierii Biomedycznej
  Instytutu  Budowy i Eksploatacji Maszyn na Wydziale Mechanicznym;

dr Marek Kuczyński z Katedry Filologii Angielskiej Instytutu Neofilologii na Wydziale Humanistycznym;

dr inż. Anna Łobos z Zakładu Zarządzania Wartością na Wydziale Ekonomii i Zarządzania;

dr Joanna Markiewicz-Stanny z  Katedry Teorii Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego;

• dr inż. Monika Michalska z Katedry Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną na Wydziale Ekonomii i Zarządzania;

• dr  inż. Dariusz Michalski z Zakładu Mechaniki i Projektowania Maszyn Instytutu Budowy i Eksploatacji Maszyn na Wydziale Mechanicznym;

prof. zw. dr hab. Małgorzata Mikołajczak z Zakładu Teorii Literatury i Krytyki Literackiej Instytutu Filologii Polskiej na Wydziale Humanistycznym;

dr hab. Tomasz Nodzyński, prof. UZ z Zakładu Historii XIX - XX wieku Instytutu Historii na Wydziale Humanistycznym;

dr Agnieszka Olczak z Zakładu Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej Instytut Pedagogiki na Wydziale Pedagogiki, Psychologii i Socjologii;

dr Marta Ratajczak z Zakładu Literatury i Kultury Krajów Niemieckiego Obszaru Językowego Instytutu Filologii Germańskiej na Wydziale Humanistycznym;

dr Kaja Rostkowska -Biszczanik z Zakładu Komunikacji Językowej Instytutu Filologii Polskiej na Wydziale Humanistycznym;

mgr Richard Scharp z Katedry Filologii Angielskiej Instytutu Neofilologii na Wydziale Humanistycznym;

dr hab. Marek Smoluk, prof. UZ, z Katedry Filologii Angielskiej Instytutu Neofilologii na Wydziale Humanistycznym;

dr inż. Tomasz Socha z Zakładu Mechaniki Budowli Instytutu Budownictwa na Wydziale  Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska;

dr Paweł Szudra z Katedry Inżynierii Zarządzania i Systemów Logistycznych na Wydziale Ekonomii i Zarządzania;

dr hab. Barbara Toroń – Fórmanek, prof. UZ z Zakładu Seksuologii, Poradnictwa i Resocjalizacji Instytutu Pedagogiki na Wydziale Pedagogiki, Psychologii i Socjologii;

prof. dr hab. Andrzej Tuchowski z Zakładu Teorii Muzyki Instytutu Muzyki na Wydziale Artystycznym;

dr Aleksandra Urban - Podolan z Katedry Filologii Wschodniosłowiańskiej Zakładu Literatur Wschodniosłowiańskich Instytutu Neofilologii na Wydziale Humanistycznym;

dr inż. Krystyna Urbańska z Zakładu Mechaniki Budowli Instytutu Budownictwa na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska;

 
Głosowanie w plebiscycie rozpoczęło się w poniedziałek, 15 października 2018 roku i potrwa do  23 listopada do godz. 20.00. 
 


Głosowanie::


Na zgłoszenia kandydatów organizatorzy czekają do 23 października br. do godz. 24.00.


Zatem lista jest wciąż otwarta.

 

Anna Bazan Krzywszańska.jpg Zbigniew Biniek.jpg prof. Radosław Domke.jpg gajewska.jpg
1. dr Anna Bazan-Krzywoszańska 2. dr Zbigniewa Binek 3. dr hab. Radosław Domke, prof. UZ 4. dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ
Katarzyna Huk.jpg Agnieszka Kaczmarek-Pawelska.jpg IMG_0517.jpg Monika Michalska.jpg
5. dr Katarzyna Huk 6. dr inż. Agnieszka Kaczmarek-Pawelska 7. dr J. Markiewicz -Stanny 8. dr inż. Monika Michalska
Dariusz Michalski.jpg M Mikolajczak _DSCN0871.JPG T.Nodzynski.jpg Agnieszka Olczak.jpg
9. dr inż. Dariusz Michalski 10. prof. zw. dr hab. Małgorzata Mikołajczak 11. dr hab. Tomasz Nodzyński, prof. UZ 12. dr Agnieszka Olczak
marta.jpg Kaja Rostkowska.jpg prof. Marek Smoluk.jpg Tomasz Socha.jpg
13. dr Marta Ratajczak 14. dr Kaja Rostkowska - Biszczanik 15. dr hab. Marek Smoluk, prof. UZ 16. dr inż. Tomasz Socha
ps.jpg Toroń - Fóranek.jpg Aleksandra Urban - Podolan.JPG Anna Urbańska.jpg
17. dr Paweł Szudra 18. dr hab. Barbara Toroń – Fórmanek, prof. UZ 19. dr Aleksandra Urban - Podolan 20. dr inż. Krystyna Urbańska
To już kolejna edycja akcji edukacyjnej „Gazety  Lubuskiej” pod honorowym patronatem Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka i Lubuskiego Kuratora Oświaty Ewy Rawy. Na laureatów, którzy zostaną wybrani w głosowaniu, czeka mnóstwo cennych nagród, które zostaną wręczone podczas uroczystej gali.
 


Laureaci zostaną wybrani osobno w Gorzowie Wielkopolskim, Zielonej Górze i wszystkich powiatach województwa.  Nagrody zostaną przyznane w trzech kategoriach - dla nauczycieli klas I-III szkoły podstawowej, nauczycieli klas IV-VIII i gimnazjum oraz dla tych,  którzy uczą młodzież w szkołach ponadpodstawowych (ponadgimnazjalnych). Nagrodzeni zostaną  również nauczyciele akademiccy oraz Szkoły na medal.
 
Organizatorzy szukają nauczycieli z pasją, którzy swoją pracą wychodzą poza ustalone w etacie ramy, często poświęcając swój czas wolny. 
 

W pierwszym etapie plebiscytu, osobno w Gorzowie Wielkopolskim, Zielonej Górze oraz w dwunastu powiatach, zostaną przyznane tytuły w kategoriach: Nauczyciel klas I-III, Nauczyciel klas IV-VIII i gimnazjum, Nauczyciel szkół ponadpodstawowych (ponadgimnazjalnych). W tym roku, po raz pierwszy organizatorzy chcą nagrodzić i pokazać Szkołę na medal. Szkołę przyjazną uczniowi, gdzie nie tylko przekazuje się wiedzę, ale także umożliwia rozwój talentu i pasji, ułatwia start w dorosłe życie, pokazuje, że nauka może być prawdziwą przygodą. Laureaci w każdej z tych kategorii, poza medalami i dyplomami, zdobędą także awans do wojewódzkiego finału, który wyłoni najlepszych w Województwie Lubuskim.
 
Po raz pierwszy chcą również nagrodzić Nauczycieli akademickich. Wyłonią i nagrodzą trójkę najlepszych w Województwie Lubuskim. Głosowanie w tej kategorii będzie przebiegało w jednym, wojewódzkim etapie.
 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT