Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Naukowa majówka w Instytucie Inżynierii Środowiska UZ

24 maja 2022 r.

 

IMG-8049.JPG

Instytut Inżynierii Środowiska UZ - uczestnicy Naukowej Majówki; fot. organizatora

19 maja 2022 r. w Instytucie Inżynierii Środowiska UZ odbyła się Naukowa majówka, w której uczestniczyło ponad 50 uczniów szkół średnich z Zielonej Góry i Gorzowa Wielkopolskiego.


Gośćmi byli uczniowie z Zespołu Szkół Zawodowych PBO w Zielonej Górze, z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 ELEKTRONIK z Zielonej Góry oraz z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Gorzowa Wielkopolskiego.

 

Podczas inauguracji wydarzenia, dyrektor Instytutu Inżynierii Środowiska dr hab. inż., Sylwia Myszograj, prof. UZ wraz z zastępcą dr inż. Eweliną Płuciennik-Koropczuk, przedstawiły studia na kierunkach Inżynieria Środowiska i Energetyka i perspektywy kariery zawodowej po ukończeniu studiów pierwszego i drugiego stopnia. Następnie uczniowie uczestniczyli w wykładzie na temat: Błękitno-zielona infrastruktura a jakość życia w mieście, który wygłosił dr hab. inż. Andrzej Greinert, prof. UZ. Po wykładzie odbyło się koleżeńskie spotkanie ze studentami III roku na kierunku inżynieria środowiska, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami związanymi ze studiowaniem na kierunku inżynieria środowiska.
 

Następnie uczniowie uczestniczyli w wybranych przez siebie warsztatach. W pracowni termodynamiki technicznej odbyły się warsztaty nt. nietypowe metody magazynowania energii z wykorzystaniem materiałów PCM (ang. Phase Chanage materials). W pracowni chemicznej uczniowie poznali procesy wykorzystywane w oczyszczaniu wody - koagulację i filtrację oraz wykonali oznaczenia wybranych parametrów fizyczno-chemicznych wody. W pracowni biologicznej prowadzone były warsztaty nt. mikrobiologicznej oceny jakości powietrza w budynkach, w czasie których zaprezentowano sposoby poboru próbek powietrza do badań mikrobiologicznych metodą sedymentacyjną oraz zderzeniową. Nie wszystko złoto co się świeci, to warsztaty w pracowni geologii i geomorfologii, które obejmowały rozpoznawanie skał i minerałów, ich charakterystykę i zastosowanie.

Dodatkową atrakcję stanowiły warsztaty instalacyjne, które przeprowadziła firma KAN Sp. z o.o., dotyczące nowych technologii w instalacjach wodnych i grzewczych KAN-therm UltraLine. Warsztaty odbywały się w namiocie firmowym KAN rozstawionym przy Instytucie Inżynierii Środowiska. Podczas warsztatów uczniowie mieli możliwość samodzielnego wykonania połączeń rur z różnych materiałów przy użyciu profesjonalnego sprzętu montażowego.

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom Naukowej majówki i zapraszamy za rok!

 

 

 

IMG-7970.JPG IMG-8004.JPG IMG-8016.JPG

Instytut Inżynierii Środowiska UZ - uczestnicy Naukowej Majówki; fot. organizatora

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT