Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Naukowcy z UZ uczestnikami międzynarodowej konferencji o prawach człowieka

28 kwietnia 2022 r.

Sejm RP.jpg

Kompleks Sejmu RP. Fot. Wikipedia.

Pracownicy Instytutu Nauk Prawnych oraz Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Zielonogórskiego wzięli liczny udział w XIV międzynarodowej konferencji naukowej praw człowieka „Kompatybilność krajowych i międzynarodowych mechanizmów ochrony praw człowieka w dobie nowych wyzwań cywilizacyjnych”. Konferencja została zorganizowana w dniach 25-26 kwietnia 2022 roku przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Stowarzyszenie Parlamentarzystów Polskich z okazji 25. rocznicy uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i 30. rocznicy podpisania Traktatu o Unii Europejskiej. Doroczne, międzynarodowe konferencje naukowe określane są jako „konferencje sejmowe”, jako że co roku odbywają się w Sejmie RP, jednak w tym roku - ze względu na ograniczenia covidowe - miała ona ponownie charakter zdalny. 


W tym znaczącym i prestiżowym wydarzeniu naukowym wzięła udział liczna reprezentacja prawników z Instytutu Nauk Prawnych UZ. Plenarną, uroczystą  sesję otwarcia konferencji poświęconą znaczeniu nowych wyzwań cywilizacyjnych dla doskonalenia mechanizmów ochrony praw człowieka poprowadził dyrektor Instytutu Nauk Prawnych UZ dr hab. dr h.c. Andrzej Bisztyga, prof. UZ - członek Komitetu Naukowego Konferencji. W ramach kolejnych sesji i paneli referaty wygłosili następujący pracownicy INP UZ: dr Piotr Kapusta: Kompatybilność krajowych przepisów o delegowaniu a konkurencyjność gospodarek państw członkowskich, dr Wiktor Trybka: Kompatybilność krajowego i międzynarodowego systemu zwalczania nieuczciwej konkurencji, dr Ewaryst Kowalczyk: Prawa człowieka w europejskim i polskim systemie zamówień publicznych - aktualne wyzwania legislacyjne, dr Anna Feja - Paszkiewicz: Interwencje Rzecznika Praw Obywatelskich związane z naruszaniem praw człowieka przez organy jednostek samorządu terytorialnego, dr hab. Andrzej Gorgol, prof. UZ: O potrzebie zmiany nazewnictwa konstytucyjnego adresata praw i wolności, dr Magdalena Wasylkowska - Michór: Migracja dzieci z perspektywy prawa międzynarodowego prywatnego i dr Agnieszka Kania - Chramięga: Rola ustawowych wskazań sądowego wymiaru kary w procesie ochrony jednostki przed niesprawiedliwym karaniem. Pracownicy INP UZ regularnie występują w powyższym cyklu konferencyjnym w charakterze referentów. Ta konferencja stanowi doroczne, wiodące forum wymiany doświadczeń i badawczych ustaleń z zakresu prawa praw człowieka. 
 

Instytut Pedagogiki UZ reprezentował dr hab. Krzysztof Wąż, prof. UZ, który wygłosił referat pt. Prawa reprodukcyjne w Polsce. Cierpienie kobiet konsekwencją sporów politycznych i prawnych.

 
Uczestnictwo w tym prestiżowym wydarzeniu naukowym dobrze służy budowie naukowego wizerunku zaangażowanych w nią Instytutów, a przez to Uniwersytetowi Zielonogórskiemu. Konferencja jest cyklicznym, znaczącym wydarzeniem naukowym, gromadzącym zwykle około 200 - 300 uczestników z kraju i wielu państw świata, a zwłaszcza Europy. Uczestnicy konferencji wyrazili nadzieję, że przyszłoroczna, jubileuszowa, XV międzynarodowa konferencja naukowa praw człowieka powróci do swojej tradycyjnej, sejmowej siedziby, w tym do Sali Kolumnowej im. Kazimierza Pużaka.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT