Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

NAWA ogłasza koleją edycję programu Welcome to Poland

14 września 2021 r.

 

NAWA-logotyp-WelcomeToPL-412x309px.png

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłasza koleją edycję programu Welcome to Poland.  

W tegorocznej edycji o dofinansowanie swoich projektów mogą starać się uczelnie, Polska Akademia Nauk, instytuty naukowe i badawcze, instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz, a także federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Każdy projektodawca w jednej edycji może złożyć 3 wnioski.
Kwoty finansowania pojedynczego pomysłu wynoszą od 100 do 400 tys. PLN. W sumie w tegorocznej edycji programu Welcome to Poland na finansowanie projektów przeznaczono aż 10 mln PLN.

 

Wnioski o finansowanie projektów należy złożyć do 10 listopada 2021 roku, a projekty powinny być zrealizowane między 1 maja 2022 roku a 30 kwietnia 2023 roku.


Szczegółowe informacje dotyczące zasad naboru dostępne są na stronie::
 

Środki na finansowanie tej edycji programu pochodzą z projektu pozakonkursowego pt. „Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy - Welcome to Poland” realizowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 3.3.  „Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego”.
 


Ogłoszenie o naborze oraz pozostałe dokumenty znajdują się tu::


 
 

 

Logotypy - Welcome to Poland.jpg
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT