Nie tylko siedem wieków Sulechowa. 300-lecie Fundacji Rodziny Steinbartów – międzynarodowa konferencja naukowa

 

7 maja 2019 r.

 

um sulechow baner 300x150 Nie tylko siedem wiekow.jpg

 

 

W dniach 13-14 maja 2019 r. odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Sulechowie: Nie tylko siedem wieków Sulechowa. 300-lecie Fundacji Rodziny Steinbartów.

Otwarcie konferencji odbędzie się w poniedziałek (13 maja) o godz. 9.00 w Sali widowiskowo-projektowej dawnego Zboru Kalwińskiego przy al. Wielkopolskiej 3, a we wtorek o godz. 11.00 w Auli Filii Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul. Armii Krajowej 51 w Sulechowie. Wezmą w niej udział wykładowcy i naukowcy z Niemiec i Polski, w tym z Halle, Hamburga, Bambergu, Poczdamu, Weimaru, ze strony polskiej z Częstochowy, Zielonej Góry, Poznania, Sulechowa i Świdnicy.


Również we wtorek (14 maja 2019 r.) o godz. 10.00, w Sali Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul. Licealnej 9 zostanie podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Zielonogórskim a Franckesche Stiftungen zu Halle. Ze strony UZ porozumienie podpisze rektor prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński natomiast niemiecka fundację będzie reprezentował dyrektor prof. dr. Thomas Müller-Bahlke. Przedmiotem porozumienia będzie współpraca w zakresie prowadzenia badań naukowych i kształcenia oraz rozwijanie kontaktów akademickich i partnerstwa.


Konferencja realizowana jest pod patronatem JM Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego, Marszałka Województwa Lubuskiego i Burmistrza Sulechowa. Konferencja odbywa się w ramach projektu: Halle i Sulechów jako ośrodki pietyzmu i edukacji. Przepływ myśli pedagogicznej i wydawniczej. Rodowody społeczne wychowanków i kadry pedagogicznej oraz ich kariery zawodowe, który realizowany jest pod kierownictwem dr hab. B. Burdy, prof. UZ, w Instytucie Historii Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego przy współpracy Miasta Sulechowa.


Projekt miał na celu zaprezentowanie współczesnego spojrzenia na losy absolwentów oraz kadry pedagogicznej halleńskiego i sulechowskiego ośrodka, a także ich, niezwykle szerokich w tamtych czasach, powiązań społecznych i edukacyjnych. Również produkcję wydawniczą obu ośrodków.

 
2019 rok  został ogłoszony rokiem 700 – lecia Sulechowa. W 1319 - jest  pierwsza wzmianka o Sulechowie (10 sierpnia), Dokument: Układ Henryka i Przemka, książąt Śląska z margrabią Waldemarem Brandenburskim w sprawie Sulechowa, Świebodzina, Żagania i Krosna. (Codex diplomaticus brandenburgensis: Sammling der Urkunden, Chroniken und sonstigen Quellenschriften für die Geschichte der Mark Brandenburg und ihrer Regenten, Bd. 26, hrsg. V.A.F. Riedel, Berlin 1843, s. 437).


Także w 2019 r. mija 300 lat od powstania Fundacji Rodziny Steinbartów. 1 lipca 1719 r. Sigismund Steinbart (pietysta, igielnik) zwrócił się z pisemną prośbą do króla Fryderyka Wilhelma I i do Królewskiej Dyrekcji do spraw ubogich (Armendirektion) o udzielenie mu koncesji na założenie oraz prowadzenie w Sulechowie domu sierot (Waisenhaus) oraz zwolnienie tej placówki z obowiązujących w Królestwie Pruskim świadczeń podatkowych. Królewską zgodę 12 lipca 1719 roku. Stworzyło to podwaliny pod ukształtowanie się sulechowskiego ośrodka edukacyjnego, równocześnie uzyskał zgodę  na rozpoczęcie budowy domu dla sierot i powołanie Fundacji.   W tym roku mija 300 lat od działań Sigi9smunda Steinbarta.W 1726r.  król pruski Fryderyk Wilhelm I wydał przywilej dla Fundacji, Rodziny Sigismunda Steinbarta, która została uznana za Pium Korpus.

 

 

 

 

wersja 2 um sulechow plakat A3 Nie tylko siedem wiekow.jpg
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT