Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Nie żyje dr hab. Jacek Leluk, prof. UZ

20 sierpnia 2019 r.

prof. J. Leluk.jpg

Fot. Archiwum WNB UZ.

Z głębokim smutkiem informujemy, że nie żyje dr hab. Jacek Leluk, prof. UZ. Biolog, wieloletni pracownik Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego, specjalizował się w zakresie biochemii i bioinformatyki. Stopień naukowy doktora w zakresie nauk biologicznych uzyskał na Uniwersytecie Wrocławskim w 1983 r., na podstawie rozprawy „Oczyszczanie i charakterystyka inhibitorów trypsyny z nasion cukinii”. Z kolei stopień doktora habilitowanego w zakresie nauk biologicznych, również na Uniwersytecie Wrocławskim, uzyskał w 2001 r. na podstawie rozprawy „Analiza teoretyczna białek o zróżnicowanej funkcji, właściwościach i pochodzeniu z zastosowaniem algorytmu semihomologii genetycznej”.


Jest współodkrywcą rodziny najmniejszych białkowych inhibitorów enzymów proteolitycznych pochodzenia roślinnego. Uczestniczył w opracowaniu bezpiecznych ekologicznie naturalnych specyficznych insektycydów w USA. Ostatnio był jednym z koordynatorów projektów badawczych poszukujących specyficznych leków przeciw wirusowi grypy ptasiej i świńskiej oraz przeciw cukrzycy typu II. Współuczestniczył w koordynacji tworzenia centrów bioinformatycznych w regionie Azji Południowo-Wschodniej. Był promotorem trzech prac doktorskich. Wykładał na wielu uczelniach w Polsce i za granicą, m.in. w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego Uniwersytetu Warszawskiego i Hanoi University of Science w Wietnamie. Znał biegle język angielski i język wietnamski.


Na Uniwersytecie Zielonogórskim kierował Katedrą Biochemii i Bioinformatyki. Prace naukowe publikował zarówno w kraju, jak i w renomowanych wydawnictwach międzynarodowych. Odbył wiele staży zagranicznych, m.in. w USA, Japonii i Wietnamie. Poza pracą naukową realizował się w wielu dziedzinach. Był wieloletnim członkiem Mensy Polska. Sprawował funkcje członka zarządu oraz koordynatora ds. rozwoju Mensy. Jest autorem testów na inteligencję. Interesował się kulturą Wschodu, zwłaszcza Wietnamu.

Ukończył szkołę muzyczną, komponował muzykę i grał na różnych instrumentach, głównie na skrzypcach, pianinie, elektronicznych instrumentach klawiszowych, oraz na kilku tradycyjnych instrumentach wietnamskich. Uprawiał sport – tenis stołowy, judo i speleologię. Był miłośnikiem kotów.


Pogrzeb prof. Jacka Leluka odbędzie się w najbliższy piątek, 23 sierpnia br.  Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się o godz. 12.20 na starym cmentarzu w Zielonej Górze, a o godz. 12.30 nastąpi odprowadzenie na miejsce ostatecznego spoczynku. 
 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT