Nie żyje dr hab. Krzysztof Kaszyński, prof. UZ

30 września 2019 r.

kaszynski2.jpg

Fot. Archiwum Instytutu Filozofii UZ.

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 27 września 2019 roku zmarł dr hab. Krzysztof Kaszyński, prof. UZ – filozof, etyk, wieloletni pracownik Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze oraz Uniwersytetu Zielonogórskiego, współtwórca zielonogórskiego środowiska akademickiego.


Prof. Krzysztof Kaszyński urodził się 1939 roku. Był absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu, gdzie odbył studia na Wydziale Filologiczno-Historycznym, uzyskując w 1968 roku dyplom magistra filologii polskiej. Po odbyciu studiów doktoranckich (1970 – 1974) uzyskał stopień doktora filozofii, a w 1986 roku – doktora habilitowanego. Związany z WSP im. T. Kotarbińskiego w Zielonej Górze, w której od 1975 roku pracował najpierw jako adiunkt, od 1987 na stanowisku docenta, od 1996 profesor nadzwyczajny, był wieloletnim prorektorem tej uczelni. Był zaangażowany w utworzenie Instytutu Filozofii, który funkcjonuje od 1995 r. Pełnił funkcję dyrektora instytutu, w latach 1995-2014 kierował Zakładem Etyki IF.


Profesor Krzysztof Kaszyński to autor licznych monografii, rozpraw i artykułów z zakresu historii filozofii, antropologii filozoficznej, aksjologii i etyki. Był wspaniałym nauczycielem akademickim, wychowawcą kilku pokoleń naukowców, przyjacielem studentów, autorem pomocy dydaktycznych, podręczników i antologii tekstów.


Pogrzeb profesora Krzysztofa Kaszyńskiego odbędzie się jutro, we wtorek 1 października, o godzinie 9.50 na nowym cmentarzu przy ul. Wrocławskiej w Zielonej Górze.
 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT