Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Nie żyje prof. Marek Tukiendorf, rektor Politechniki Opolskiej

18 lipca 2019 r.

prof. Marek Tukiendorf właściwy.jpg

Z głębokim żalem informujemy, że dzisiaj w nocy w wieku 55 lat zmarł prof. Marek Tukiendorf, rektor Politechniki Opolskiej.

 

Wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT). Pełnił rolę przewodniczącego Komisji Stałej ds. Współpracy Międzynarodowej w Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP).


Urodził się 9 października 1964 r. w Polskiej Cerekwi w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim. Z wykształcenia był inżynierem chemikiem. W 1988 r. ukończył studia magisterskie i rozpoczął pracę w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Opolu, przemianowanej następnie na Politechnikę Opolską. W 1996 r. uzyskał tytuł doktora na Politechnice Łódzkiej. W 2004 r. otrzymał stopień doktora habilitowanego nadany przez Akademię Rolniczą w Lublinie. Tytuł profesora nauk rolniczych otrzymał w 2009 r.Rektor Politechniki Opolskiej w kadencjach 2012–2016 i od 2016 do dzisiaj.


Koordynował powstanie Centrum Współpracy Polska – Chiny „Instytut Konfucjusza” i angażował się w budowanie relacji polsko-chińskich.

W 2015 r. został mianowany członkiem organizacji Diplomaten International działającej na rzecz integracji europejskiej i rozwoju Unii Europejskiej.

Członek rady klastra doskonałości MERGE (Federal Cluster of Excellence MERGE). Organizator polsko-niemieckiej konferencji Bridge 2016.

Organizator opolskiego Centrum Projektowego Fraunhofera dla Zaawansowanych Technologii Lekkich (FPC ALighT).

Nagrodzony m.in. Laurem Umiejętności i Kompetencji Opolskiej Izby Gospodarczej za wkład w rozwój lokalnego środowiska akademickiego, Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Wielokrotnie nagradzany przez polskie i zagraniczne uczelnie.

Wyróżniony tytułem Zasłużony Obywatel miasta Opola oraz gminy Polska Cerekiew.

 

Społeczności akademickiej Politechniki Opolskiej oraz Rodzinie prof. Marka Tukiendorfa składamy wyrazy głębokiego współczucia.Zdjęcie i biogram prof. Marka Tukiendorfa pochodzącą ze strony internetowej Politechniki Opolskiej

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT