Nie żyje profesor Julian Musielak

13 października 2020 r. 

prof. J.Musielak.JPG

Fot. Kazimierz Adamczewski

Z żalem zawiadamiam, że dnia 11 października 2020 roku w wieku 92 lat zmarł prof.  dr hab. Julian Musielak, emerytowany profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktor honoris causa Uniwersytetu Zielonogórskiego w 2007 roku. Był blisko związany z zielonogórskim środowiskiem matematycznym, przyjacielem wielu pracowników Instytutu Matematyki.


Cała Jego działalność naukowa związana była z Instytutem Matematyki, a potem Wydziałem Matematyki i Informatyki UAM. Był współtwórcą poznańskiej szkoły analizy funkcjonalnej. Jego badania dotyczyły wielu działów analizy matematycznej m.in. teorii sumowalności szeregów, teorii aproksymacji, teorii dystrybucji, teorii interpolacji, teorii szeregów Fouriera i teorii operatorów całkowych.  Wraz z  Władysławem  Orliczem zapoczątkował  teorię przestrzeni  modularnych.  Nazwiska profesorów Musielaka i Orlicza weszły do powszechnie używanej nomenklatury matematycznej, gdyż jedna z klas wspomnianych przestrzeni modularnych nosi nazwę przestrzeni Musielaka-Orlicza.


Profesor J. Musielak był  autorem ponad 160 prac naukowych oraz promotorem 36 rozpraw doktorskich z zakresu matematyki, autorem kilku podręczników dla studentów oraz trzech monografii. Pracę badawczą i kształcenie kadry naukowej  łączył z intensywną działalnością organizacyjną. Na  Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza pełnił funkcje m.in. prorektora ds. współpracy z zagranicą,  dziekana Wydziału Matematyki i Fizyki, dyrektora Instytutu Matematyki. Był prezesem Polskiego Towarzystwa Matematycznego, członkiem Centralnej Komisji d.s. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych oraz członkiem komitetów redakcyjnych kilku polskich i zagranicznych czasopism matematycznych.

Uhonorowano Go wieloma nagrodami i odznaczeniami,  w tym medalem Palmae Universitatis Studiorum Posnaniensis Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Był również honorowym członkiem PTM.


Polskie środowisko matematyczne poniosło dotkliwą stratę. Pozostanie w naszej pamięci jako wybitny matematyk, życzliwy i wspaniały człowiek.
         
                                                                      


                                                                                       prof. dr hab. Marian Nowak, 
                                                                                dyrektor Instytutu Matematyki UZ


 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT