Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Niemiecko- polska Akademia Letnia z udziałem studentów Budownictwa i Inżynierii Środowiska UZ

1 września 2021 r.

 

IMG20210824101536.jpg

Fot. Anna Staszczuk Sala 22, bud.A-8 (WBAiŚ)

W dniach 23-26 sierpnia br. w ramach kończącego się już projektu pn. Współpraca partnerów naukowych w zakresie kształcenia i wymiany wiedzy w dziedzinie technologii magazynowania energii i efektywności energetycznej w regionie SNB, odbyła się niemiecko-polska Akademia Letnia, w której wzięli udział studenci Brandenburskiego Uniwersytetu Technicznego (BTU) w Cottbus-Senftenberg oraz studenci Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UZ.

 

Z uwagi na ograniczenia spowodowane pandemią koronawirusa zajęć dla studentów obu uczelni nie można było zorganizować w jednym miejscu, dlatego odbywały się one po obu stronach granicy. Studenci w tym samym czasie realizowali ten sam program, a w razie potrzeby dyskusji mieli możliwość kontaktu on-line.

 

Pracownicy naukowo-dydaktyczni obu uczelni partnerskich przygotowali wspólnie bardzo bogatą i ciekawą ofertę kształcenia w zakresie magazynowania energii i efektywności energetycznej, zorientowaną przede wszystkim na praktykę. W ramach 4-dniowego szkolenia studenci oprócz wykładów mogli samodzielnie przeprowadzać eksperymenty tematyczne. W czasie dwóch pierwszych dni zrealizowano zagadnienia przygotowane przez stronę niemiecką, dotyczące magazynowania energii elektrycznej oraz odnawialnych źródeł energii, a podczas dwóch kolejnych - przygotowane przez naukowców z UZ, dotyczące zagadnień magazynowania energii cieplnej i efektywności energetycznej. Oprócz tego studenci mogli zapoznać się z laboratoriami w Centrum Budownictwa Zrównoważonego i Energii w Parku Naukowo-Technologicznym UZ w Nowym Kisielinie.

 

Ze strony Uniwersytetu Zielonogórskiego Akademię Letnią przeprowadzili pracownicy Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska: dr inż. Anna Staszczuk (koordynator projektu) oraz prof. dr hab. inż. Zygmunt Lipnicki. Sprawne przeprowadzenie eksperymentów nie byłoby możliwe bez pomocy inż. Piotra Grabasa, pracownika technicznego w projekcie.

 

 

W Akademii Letniej wzięli udział:

 

- Katarzyna Walczak – budownictwo;
- Daria Śniegowska – budownictwo;
- Piotr Madej – budownictwo;
- Mikołaj Ceglarek – budownictwo;
- Oskar Wieligor – inżynieria środowiska;
- Filip Fidler – inżynieria środowiska;
- Filip Pańczyk – inżynieria  środowiska.

 

Podczas wszystkich zajęć studenci wykazywali duże zainteresowanie prezentowaną tematyką i zaangażowanie w realizację eksperymentów.
Na zakończenie otrzymali certyfikaty potwierdzające uzyskaną wiedzę oraz upominki. Podkreślali, że Akademia dostarczyła im ogrom wiedzy w bardzo aktualnych i ważnych zagadnieniach.  

 

Podobne kilkudniowe szkolenia będą odbywały się cyklicznie w ramach kolejnego projektu pn. Nowoczesne metody magazynowania energii w regionie Szprewa-Nysa-Bóbr. Już dziś zapraszamy wszystkich chętnych studentów do wzięcia udziału w tych transgranicznych, specjalistycznych kursach!


   


     

 

 

IMG20210826142407.jpg
Fot. Paweł Kaźmierczak, przed salą 111, bud. CBZiE PNT UZ
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT