Nowe kierunki kształcenia na UZ!

Nowe kierunki kształcenia na UZ!

31.01.2015 r.

 

Uniwersytet Zielonogórski rozpoczął już przygotowania do rekrutacji na rok akademicki 2015/2016. Potencjalnych kandydatów czeka dużo zmian i nowości, które na ostatnim posiedzeniu przyjął Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Przede wszystkim na Wydziale Humanistycznym powstaje blok: zintegrowane studia polonistyczne. To znaczy, że obok filologii polskiej powstaną dwa nowe kierunki: literatura popularna i kreacje światów gier oraz filologiczna obsługa internetu i e-edytorstwo. Każdy z tych kierunków będzie miał wspólny podstawowy moduł kształcenia, który w toku studiów rozdzieli się na trzy osobne moduły kierunkowe. Taka propozycja pozwoli uatrakcyjnić studia filologiczne, a absolwentom posiadającym konkretne umiejętności ułatwi odnalezienie się na rynku pracy.

Studia na tych kierunkach będą trwały 3 lata (studia I stopnia, licencjackie). Limity na każdym z nich wynoszą po 30 miejsc, zarówno na studiach stacjonarnych jak i niestacjonarnych.

 

Również na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji powstają dwa nowe, atrakcyjne kierunki tj. biznes elektroniczny i efektywność energetyczna. Kierunek biznes elektroniczny jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy na wykwalifikowaną kadrę inżynierską umiejącą obsługiwać systemy informatyczne oraz technologie internetowe wspierające prowadzenie działalności gospodarczej w obszarach analityki biznesowej, komunikacji elektronicznej, bankowości i handlu elektronicznego, reklamy internetowej, usług w chmurach obliczeniowych oraz mediów społecznościowych. Natomiast efektywność energetyczna to kierunek, na którym program będzie obejmował szeroki zakres wiedzy, przygotowujący do pracy w charakterze inżyniera utrzymania ruchu, energetyka przemysłowego lub audytora energetycznego.

Są to studia inżynierskie o profilu praktycznym (3,5-letnie, I stopnia).

 

Rekrutacja na te kierunki już w czerwcu tego roku!

 

Na Wydziale Mechanicznym także powstaje nowy kierunek: inżynieria bezpieczeństwa – będą to studia inżynierskie (3,5-letnie, I stopnia) z limitem po 60 miejsc na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Studenci na tym kierunku będą się uczyć m.in. o bezpieczeństwie obiektów technicznych, awariach czy szeroko pojętych ryzykach występujących w przemyśle. Specjaliści w tym zakresie z pewnością nie będą mieli problemów na rynku pracy.

Rekrutacja na ten kierunek zostanie uruchomiona po uzyskaniu zgody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT