Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Nowy profesor na Uniwersytecie Zielonogórskim

13 kwietnia 2022 r.

 

prof. Bohdan Halczak.jpg

prof. Bohdan Halczak, fot. arch. prywatne

Z przyjemnością informujemy, że postanowieniem z 16 marca br. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzej Duda, nadał Bohdanowi Halczakowi z Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego, tytuł profesora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia.


Na Uniwersytecie Zielonogórskim zatrudnionych jest 107 profesorów tytularnych (tzw. „belwederskich”) i 238 profesorów UZ.

 

Prof. dr hab. Bohdan Halczak urodził się w 1959 r. w Zielonej Górze. Z tym miastem związana była również jego edukacja szkolna - w zielonogórskim Liceum Ogólnokształcącym nr 1 ukończył klasę o profilu humanistycznym, a w 1978 r. podjął studia w Instytucie Historii w Wyższej Szkole Pedagogicznej (WSP), które ukończył z wyróżnieniem w 1982 r.


Jego celem była praca naukowo-dydaktyczna, jednak zatrudnienie w charakterze asystenta, w Instytucie Historii WSP nie było w tym czasie możliwe. Początkowo pracował więc jako wychowawca w internacie, ucząc jednocześnie historii w zasadniczej szkole zawodowej, a później w jednej z zielonogórskich szkół podstawowych. Pracę nauczyciela łączył cały czas z aktywnością naukową. W 1982 r. zapisał się na seminarium doktoranckie przy Lubuskim Towarzystwie Naukowym w Zielonej Górze, prowadzone przez prof. Mariana Eckerta, który wywarł duży wpływ na rozwój naukowy prof. Bohdana Halczaka. W 1987 r. został asystentem w Zakładzie Dydaktyki Historii Instytutu Historii WSP w Zielonej Górze. Dalsza praca zawodowa prof. B. Halczaka do dziś jest związana z WSP, a od 2001 r. z Uniwersytetem Zielonogórskim. W 1989 r. uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych, a w 2001 r. stopień doktora habilitowanego. W 2004 r. został mianowany profesorem nadzwyczajnym. Początkowo pracował w Instytucie Historii, a następnie w Instytucie Politologii. Od 2014 r. jest związany z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego.


Dorobek naukowy prof. Bohdana Halczaka w zakresie publikacji książek obejmuje 5 monografii autorskich oraz 4 monografie współautorskie. Opublikował też 55 autorskich artykułów naukowych w czasopismach, a 10 jest współautorem. Jego dorobek w zakresie publikacji obejmuje także 74 rozdziały w pracach zbiorowych (67 autorskich i 7 współautorskich). Redagował samodzielnie 3 monografie zbiorowe i jest współredaktorem 11 monografii. Brał udział w 72 konferencjach naukowych, w tym 23 zagranicznych. Dorobek wydawniczy Bohdana Halczaka obejmuje także liczne pozycje o charakterze popularnonaukowym. Jest współautorem programów i podręczników szkolnych do nauczania historii oraz opracowań metodycznych dla nauczycieli. W 2018 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej przyznało Profesorowi Halczakowi Medal Komisji Edukacji Narodowej za zasługi dla oświaty i wychowania.


W konkursie „Lubuski Wawrzyn Naukowy 2020”, zorganizowanym przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. C.K. Norwida w Zielonej Górze oraz Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Z. Herberta w Gorzowie Wlkp.  książka prof. Bohdana Halczaka pt. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze w latach 1950-1956 jako przykład funkcjonowania organu administracji terenowej w czasach stalinizmu została uznana za jedną z trzech najlepszych publikacji naukowych, opublikowanych w województwie lubuskim w roku 2020.


Prof. Bohdan Halczak jest członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego, Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Association for Slavic, East European and Eurasian Studies oraz Ukraińskiego Towarzystwa Historycznego w Polsce.

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT