O wojnie na Uniwersytecie Zielonogórskim - międzynarodowa konferencja naukowa

6 maja 2019 r.

 

plakat - Romek.jpg

 

W środę, 8 maja 2019 r., o godz. 11.00 w siedzibie Rektoratu Uniwersytetu Zielonogórskiego - aula 205 (II piętro) zostanie otwarta  II Międzynarodowa Konferencja Europa Środkowo-Wschodnia: Wojna jako problem współczesnego świata – teoria, praktyka, kulturowe konteksty.

Organizatorami Konferencji są: Polsko-Ukraińskie Centrum Studiów Humanistycznych (Uniwersytet Zielonogórski, Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki), International Society of Philosophy and Cosmology, Instytut Filozofii oraz Pracownia Mitopoetyki i Filozofii Literatury Uniwersytetu Zielonogórskiego.


Konferencja odbywa się w ramach Dni Nauki Uniwersytetu Kijowskiego oraz XI Sympozjum Filozoficznego Uniwersytetu Zielonogórskiego.


Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: Elżbieta Anna Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego i Janusz Kubicki – Prezydent Miasta Zielona Góra

 

 

PROGRAM

 

Środa, 8 maja 2019 r.

Uniwersytet Zielonogórski, ul. Licealna 9, aula 205 (II p.)

Zielona Góra

 

11.00 - Otwarcie konferencji

Uroczyste powitanie uczestników konferencji

Wystąpienie Prodziekana Wydziału Filozoficznego Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki, prof. Sergieja Rudenko

Wystąpienie Dyrektora Instytutu Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego, prof. Jacka Uglika

Wystąpienie Członka Zarządu Województwa Lubuskiego, Tadeusza Jędrzejczaka

 

11.30 - 14.00 - Obrady plenarne

moderator – prof. Roman Sapeńko

Uniwersytet Zielonogórski

 

Prof. Oleg Bazaluk

Head of the International Society of Philosophy and Cosmology

Влияние нейрофилософии на развитие теории войны и мира

The influence of neurophilosophy on the development of the theory of war and peace


Prof. Jakub Lichański

Uniwersytet Warszawski

Wojenko, wojenko, cóżeś ty za pani…Wojna i literatura – wybrane problemy

Little war, little war, what are you for your ... War and literature - selected problems


Dr Agnieszka Szczap

Uniwersytet Zielonogórski

Przemoc w ujęciu Hannah Arendt

Violence in the concept of Hannah Arendt

 

Prof. Sławomir Nikiel

Uniwersytet Zielonogórski

Rozszerzona Rzeczywistość na wojnie – dolina osobliwości śmierci

Augmented Reality in the war - the valley of the singularity of death

 

 

14.00 - 14.30 – przerwa kawowa

14.30 - 16.00 – obrady w sekcjach

 

Sekcja A, aula 205, II piętro

moderator – prof. Stefan Konstańczak, Uniwersytet Zielonogórski


Sekcja B, Sala Senatu UZ

moderator – prof. Sergii Rudenko,

Taras Shevchenko National University of Kyiv


Prof. Maryna Shulga

Taras Shevchenko National University of Kyiv

Мир холодной войны»: переиздание

Cold War World: Reprint


Prof. Katarzyna Węgorowska

Uniwersytet Zielonogórski

Językowe komponenty wojny utrwalone w dawnych i współczesnych aforyzmach

 

Prof. Joanna Dudek

Uniwersytet Zielonogórski

Moralność upolityczniona jako usprawiedliwienie walki

The politicized morality as a justification of struggle


Prof. Marzanna Uździcka

Uniwersytet Zielonogórski

Zakres znaczeniowy leksemów wojenka, wojaczka w tekstach różnych kulturowo

The meaning range of lexemes of war and little war in different culturally texts


Dr Vadim Tytarenko

Taras Shevchenko National University of Kyiv

Militarism against pacifism the discussion within German Idealism


Prof. Olena Poliszczuk

Zhytomyr Ivan Franko State University

Quasi-aesthetic, a-logic and laughter culture when manipulating public opinion in the conditions of information warfare


Artur Borsuk

Taras Shevchenko National University of Kyiv

Hybrid war in Ukraine


Prof. Nataliia Kovtun

Zhytomyr Ivan Franko State University

Mechanisms of individual and social consciousness manipulation in the space of modern communications

 

16.00 -16.30 – przerwa kawowa

16.30-18.00 – obrady w sekcjach

 

Sekcja A, aula 205, II piętro

Moderator - Prof. Olena Poliszczuk

Zhytomyr Ivan Franko State University

 

Sekcja B, Sala Senatu UZ

Moderator – prof. Jakub Lichański

Uniwersytet Warszawski


Prof. Stefan Konstańczak

Uniwersytet Zielonogórski

Wojna w filozoficznym zwierciadle

War in a philosophical mirror


Prof. Bogdan Trocha

Uniwersytet Zielonogórski

Dwa modele wojny w literaturze popularnej: gry wojenne i speculative fiction

Two models of war in popular literature: war games and speculative fiction


Prof. Mykhailo Kyrychenko

Taras Shevchenko National University of Kyiv

Cartesian action movie as a diagnosis of Post-Contemporary Man and Philosopher

 

Prof. Nataliia Zhukova

National Technical University of Ukraine

Эрих Эммануэль Шмитт. «Улисс из Багдада»: травелог беженца

Erich Emmanuel Schmitt. "Ulysse from Bagdad": travelog of refugee


Prof. Olha Varenytsia

Taras Shevchenko National University of Kyiv

The problem of war and peace in philosophical heritage by J. Comenius and T. Masaryk


Dr Kamila Gieba

Uniwersytet Zielonogórski

Terytorium agonu. Perspektywa cywila w oblężonym mieście w grze komputerowej This War of Mine

The territory of agon. A civilian in a besieged city - in the prospect of the computer game This War of Mine

 

Mgr Mykola Slyusar

Zhytomyr Ivan Franko State University

Myths about war in modern media discourse


Dr Viktoria Cherniakhivska

Taras Shevchenko National University of Kyiv

War and security in the Gender dimension

 

Sekcja C

Wydział Humanistyczny, s. 108, al. Woj. Polskiego 69

Kampus B UZ

 

16.15 - 18.00 – Debata: Problematyka integracji europejskiej na przykładzie Polski i Ukrainy

prowadzenie:

Dr Barbara Jurkowska

Uniwersytet Zielonogórski

Współpraca euroregionalna jako czynnik ożywienia i rozwoju regionów przygranicznych Ukrainy

Dyskusja

Uczestnicy: studenci z Ukrainy i Polski

 

Godz. 18.00

Uroczysta kolacja – Palmiarnia Zielonogórska

 

 

Czwartek 9 maja 2019 r.

10.00-11.30

Spotkanie z Wiceprezydentem Miasta Zielona Góra Dariuszem Lesickim

Sala Sesyjna Rady Miasta - Ratusz

 

12.30 – wyjazd grupy studentów i doktorantów do Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego UZ w Karłowie/Kudowa Zdrój

 

Sekcja A, ul. Licealna 9, aula 205, II piętro

13.00-15.00

Moderator – prof. Olena Poliszczuk

Zhytomyr Ivan Franko State University

 

Prof. Vadim Slyusar

Zhytomyr Ivan Franko State University

Images of military and war in modern advertising

 

Prof. Elena Savelieva, Prof. Valeriya Budenkova

National Research Tomsk State University

Идентичность субъекта террористической деятельности: методология изучения

The identity of the subject of terrorist activity: the methodology of the study

 

Prof. Galina Pietrova

National Research Tomsk State University

Субъект террористического действия: личностная идентичность или деперсонализация личности

 

Mgr Marzena Zych

Uniwersytet Zielonogórski

Kobiety na wojnie - niepokorne damy

The subject of a terrorist act: a personal identity or a depersonalization of person

 

Karina Bogucka

Uniwersytet Zielonogórski

Deportacje ludności polskiej do Kazachstanu w 1936 roku  na podstawie historii rodziny Oleńskich

Deportations of the Polish population to Kazakhstan in 1936 based on the history of the Oleński family

 

Mgr Joanna Ginda

Uniwersytet Zielonogórski

Teatr w narracji ze skutkami II wojny światowej i przesiedleń

The effect of World War II and resettlements in the of theatre narrative

 

Piątek, 10 maja 2019 r.

Karłów

Workshop: Filozoficzno-kulturowe oraz polityczne uwarunkowania współczesnych problemów Europy Środkowej

 

Sekcja A

10.00-14.00

Moderatorzy - prof. Tomasz Mróz, dr Artur Pastuszek, dr Paweł Walczak

Uniwersytet Zielonogórski

Yelyzaveta Raichynets

Taras Shevchenko National University of Kyiv

Phenomenon of miracle in philosophical and religious comprehension

Oleksii Tkachenko

Taras Shevchenko National University of Kyiv

Modern theories of formation of the state from violence and the possibility of researching with help of them the states nowadays

Yurii Pinchuk

Taras Shevchenko National University of Kyiv

Pan-Europeanism as a political and legal doctrine and ideology of the 20-ies years of XX century

Mykhailo Petrov

Taras Shevchenko National University of Kyiv

Challenges of modern media technology for democratic processes in the XXI century

Artem Oliinyk

Taras Shevchenko National University of Kyiv

On the issue of the correlation between the concepts of "democracy" and "meritocracy" in historical political science

Anastasia Vizniak

Taras Shevchenko National University of Kyiv

The importance of political lobbying in international relations: the experience of Polish-Ukrainian relations

Vladyslav Sasin

Taras Shevchenko National University of Kyiv

Political absenteeism of Ukrainian youth: reasons and approaches to the solution

Kateryna Han

Taras Shevchenko National University of Kyiv

The main areas of cooperation between Ukraine and the Visegrad Group

Liudmyla Cherkas

Taras Shevchenko National University of Kyiv

The influence of public organizations on the democratization process. The experience of Ukraine and Poland

Anastasiia Onishchenko

Taras Shevchenko National University of Kyiv

Decentralization reform: the risks of further implementation

Daniil Liashchenko

Taras Shevchenko National University of Kyiv

Cultural parameters of supplemented reality

Yuliya Levchenko

Taras Shevchenko National University of Kyiv

Gender quotas: Ukrainian and international experience

 

14.30-15.30 – Obiad

 

Sekcja B

16.00-18.00

Moderatorzy - prof. Tomasz Mróz, dr Artur Pastuszek, dr Paweł Walczak

 

Prof. Sergii Rudenko

Taras Shevchenko National University of Kyiv

How to evaluate Philosophy in Soviet Ukraine?

Mariam Sargsyan

Southern Federal University/Rostov

Когда вокруг гибриды

When around hybrids

Anna Nehring

Uniwersytet Zielonogórski

Wpływ doświadczeń z obozu koncentracyjnego na kształtowanie teorii logoterapii V. Frankla

The influence of an experiences from the concentration camp on the theory of V. Frankel logotherapy

Mgr Agnieszka Droś

Uniwersytet Zielonogórski

Bernarda Mandeville’a rozmyślania o religii a natura ludzka

Bernard Mandeville considerations about religion and human nature

Mgr Katarzyna Turonek-Ostrowska

Uniwersytet Zielonogórski

Obraz Rosji w twórczości Lou Andreas-Salome

Images of Russia in the works of Lou Andreas-Salome

Mateusz Pawłowski

Uniwersytet Zielonogórski

Religia a jej zależność w czasie wypowiadania konfliktów zbrojnych w świecie starożytnej Sparty

Religion and its dependence during the declaration of armed conflicts in the ancient Sparta

Demerza Kateryna

Taras Shevchenko National University of Kyiv

The notion of place and space in the philosophy of Martin Heidegger

Liebiedieva Hanna

Taras Shevchenko National University of Kyiv

The Chomsky-Foucault consensus as a new step to understanding of creativity

Vsevolod Khoma

Taras Shevchenko National University of Kyiv

Theory of justice and disability in the Martha Nussbaum’s capabilities approach

Oleksandra Amelchenko

Taras Shevchenko National University of Kyiv

Phenomenological critique of psychoanalytical theory of sexuality

Lyudmila Akhunova

Taras Shevchenko National University of Kyiv

Mystical principles of knowledge in surrealism

Tetiana Zozulenko

The National University Ostroh Academy

The interpretation of a Holy War in Islam

Renata Merda

Uniwersytet Zielonogórski

Wojna ideologiczna marksizmu na tle XX wiecznej filozofii polskiej w ujęciu Leszka Kołakowskiego

The ideological war of Marxism on the background of the twentieth century Polish philosophy in the theory of Leszek Kołakowski

Valeriia Buradzhyeva

Taras Shevchenko National University of Kyiv

Notion of male gaze and its psychoanalytical critique

 

Sobota 11 maja 2019 r.

Karłów

 

Sekcja C

14.00-17.00

Moderator – dr Paweł Walczak

Uniwersytet Zielonogórski

 

Prof. Roman Sapeńko

Uniwersytet Zielonogórski

Media a wojna

Media and war

Mgr Michal Riegel

Univerzita Hradec Králové

War Reduced to the Core

Prof. Jaroslav Daneš

Univerzita Hradec Králové

War, Drama and Therapy

Mgr Inessa Isniuk

Zhytomyr Ivan Franko State University

Military conflicts as an ideology and experience of the noir aesthetics

 

17.30 – Zakończenie konferencji

 

Prof. Sergii Rudenko

Vice Dean of the Faculty of Philosophy

Taras Shevchenko National University of Kyiv

Prof. Roman Sapeńko

Uniwersytet Zielonogórski

 

 

 

Konferencja pod honorowym patronatem Marszałek Województwa Lubuskiego
Elżbiety Anny Polak oraz Prezydenta Miasta Zielona Góra Janusza Kubickiego

 

Partnerzy Konferencji:

 

Studenckie Koło Naukowe UNIA DEBAT OXFORDZKICH

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Zielona Góra

 

 

Międzynarodowa Konferencja "Dni Nauki Fakultetu Filozoficznego" Narodowego Uniwersytetu Kijowskiego im. Tarasa Szewczenki

http://dsphd2019.knu.ua

http://dsphd2019.knu.ua/Programme_05.04.19.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT