Obchody Światowego Dnia Nerek w Zielonej Górze

8 marca 2018 r.

 

Nerka.jpg

 

Wtedy otrzymujesz, gdy dajesz. Gdy dajesz, nie tylko siebie

otwierasz dla innych, ale i innych otwierasz dla siebie.

 

Albert Camus

 

 

 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie „NERKA” z siedzibą w Zielonej Górze działa już ponad 24 lata i zgodnie ze swym Statutem – pomaga chorym dotkniętym przewlekłą niewydolnością nerek, wspiera rozmaite działania profilaktyczne, lecznicze oraz rehabilitację. Prowadzi akcje informacyjne, mające na celu kształtowanie pozytywnych postaw wobec chorych i gwarantujące im bezpieczny byt.

W Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w dniu 11 marca 2018r. (niedziela) w godz. 11.00-15.00 odbędzie się przedsięwzięcie związane ze Światowym Dniem Nerek. Organizatorami Światowego Dnia Nerek jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie „NERKA”, lekarze i personel medyczny Klinicznego Oddziału Nefrologii i Stacji Dializ Szpitala Uniwersyteckiego
im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z o. o.


Światowy Dzień Nerek już po raz trzeci organizowany jest w Zielonej Górze z takim rozmachem. Na całość ŚDN składają się m.in. porady lekarzy nefrologów, ginekologów, endokrynologów, spotkania z osobami dializowanymi i po przeszczepie, zajęcia z dziećmi na temat chorób nerek, pokazy filmów, działania i szkolenia przedmedyczne, itp. (program w załączeniu). Tegorocznym hasłem jest:

„Nerki i zdrowie kobiet”

W ramach ŚDN odbędzie się III Lubuski Zjazd Osób po Przeszczepie Nerek. Nadrzędnym celem ŚDN będzie pokazanie społeczności lokalnej poprzez otwarte spotkania z osobami dializowanymi, chorymi na choroby nerek, czekającymi na przeszczep i żyjącymi po przeszczepie, iż można czynnie żyć, pracować i funkcjonować w społeczeństwie. Akcje informacyjne i bezpośredni kontakt z ludźmi, rozmowa i uczestniczenie w wykładach oraz poradach prowadzonych przez lekarzy, pozwoli na zaprezentowanie mieszkańcom naszego miasta i regionu tego ważnego problemu społecznego. Całość tego dnia związana będzie z prezentacją i promowaniem hasła: „Nerki i zdrowie kobiet”.


Zapraszamy wszystkich

 

Z poważaniem

Bogumiła Burda

Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „NERKA”

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT