Obchody Światowego Dnia Nerek w Zielonej Górze

6 marca 2019 r.

 

ŚDN 2019 plakat  .jpg

Światowy Dzień Nerek (ang. World Kidney Day) – doroczna impreza promocyjno-oświatowa polegająca m.in. na przeprowadzaniu badań profilaktycznych nerek, spotkań, konferencji prasowych oraz akcji edukacyjnych, które mają na celu podniesienie wśród ludzi świadomości znaczenia nerek oraz informowanie o tym, że choroby nerek są powszechne i jak można je leczyć. Dzień ten obchodzony jest w drugi czwartek marca. W Zielonej Górze Ogólnopolskie Stowarzyszenie „NERKA” od kilku lat organizuje w drugą niedzielę marca otwarte spotkania w Sali kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego, w godzinach 11.00-15.00. W latach ubiegłych tematem były choroby nerek u dzieci, zdrowie kobiet a nerki, w tym roku hasłem jest: „Zdrowe nerki u każdego i wszędzie”.


Organizatorzy to: Ogólnopolskie Stowarzyszenie „NERKA” z siedzibą w Zielonej Górze i Kliniczny Oddział Nefrologii i Stacja Dializ Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze.

           

Patronat honorowy nad obchodami objęli: Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak, Prezydent Miasta Zielona Góra Janusz Kubicki, prezes Szpitala Uniwersyteckiego dr Marek Działoszyński, dyrektor NFZ Oddział Zielona Góra Piotr Bromber, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu.

Patronat Medialny objęli: Radio Zachód, Gazeta Lubuska, Gazeta Wyborcza, TVP 3 Gorzów Wlkp.

 

Do udziału w spotkaniu zostali zaproszeni: Fundacja Dr Clown, Zielonogórskie Stowarzyszenie Amazonek i będą obecni studenci Wydziału Lekarskiego  i Nauk o Zdrowiu Zakład Pielęgniarstwa pod opieką mgr Iwony Bonikowskiej.

Jak co roku podczas obchodów zaprezentują się stoiska Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego, stoisko NFZ Zielona Góra i stoisko pielęgniarek z Klinicznego Oddziału Nefrologii i Stacji dializ Szpitala Uniwersyteckiego pod kierunkiem Marii Stasińskiej i Elżbiety Kędzior. Wykłady poprowadzą: dr Ewa Szewczyk, nefrolog z Klinicznego Oddziału Nefrologii i Stacji dializ, dr hab. n. med. Maciej Salagierski, prof. UZ,  Katedry Urologii i Onkologii Urologicznej, Dyrektor ds. Lecznictwa lek. med. Antoni Ciach.  Dla dzieci będą prowadzone zajęcia  w „Kąciku nefrologicznym”. Będzie można nauczyć się samobadania piersi, zmierzyć ciśnienie, porozmawiać z lekarzami - nefrologami pod kierunkiem dr Ireneusza Habury, kierownika Oddziału Nefrologii.

           
Odbędzie się też koncert muzyczny przygotowany pod kierunkiem Elżbiety i Ireneusza Sawickich Studio Piosenki „Rezonans” w wykonaniu dzieci i młodzież z Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji „Domu Harcerza” w Zielonej Górze.


Równolegle będzie miał miejsce IV Lubuski Zjazd Osób po Przeszczepie Nerek. Po raz kolejny przyjadą i spotkają się osoby, które  przeszczep nerek lub innych organów. Będą rozmowy, dyskusje i oczywiście możliwość pozyskania informacji o chorobach nerek, o życiu po przeszczepie, a także promocja książki: Transplantacja w trosce o drugiego człowieka, pod redakcją Bogumiły Burdy i Kazimierza Edmunda, wydanej w końcu 2018 roku.

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT