Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Obrazowanie w malarstwie i rysunku – studia podyplomowe w Instytucie Sztuk Wizualnych UZ

14 lutego 2017 r.

 

logo na isw.JPG

 

Instytut Sztuk Wizualnych UZ zaprasza na studia podyplomowe  Obrazowanie w malarstwie i rysunku.  Rekrutacja trwa do 28 lutego br.

Opiekunem  studiów jest  prof. UZ Magdalena Gryska

Obrazowanie w malarstwie i rysunku to studia, których założeniem jest rozwinięcie predyspozycji studentów do twórczego i złożonego posługiwania się różnymi sposobami obrazowania w zakresie sztuk wizualnych. Program ma za zadanie uwrażliwienie studentów na świadomy dobór technik i konwencji  w celu przekazywania w dziele artystycznym myśli, uczuć lub fragmentów rzeczywistości. Indywidualne predyspozycje twórcze, które pomagamy rozwinąć, umożliwią świadome i wszechstronne wyrażanie własnych pomysłów. Założenia te, poparte są zaawansowanym przygotowaniem w zakresie popularnych jak i niekonwencjonalnych technik plastycznych.


Program studiów obejmuje swoim zakresem ćwiczenia praktyczne w tradycyjnych dyscyplinach artystycznych jakimi są malarstwo i rysunek, a jego uzupełnieniem są zajęcia teoretyczne. Praca praktyczna  jest skoncentrowana wokół zróżnicowanych technik używanych do kreacji obrazów ze szczególnym uwzględnieniem ich łączenia oraz eksperymentem. Korzystając równolegle z zajęć teoretycznych takich jak historia malarstwa i rysunku oraz zagadnienia sztuki współczesnej, student uzyskuje możliwość zaawansowanego obrazowania i doboru technik tradycyjnych oraz intermedialnych.  Punktem wyjścia mogą być tematy konwencjonalne tj martwa natura, akt, pejzaż, portret, scena rodzajowa, weduta ale celem jest ich twórcza interpretacja i przetworzenie obrazu. Rozwinięciem podstawowych przedmiotów jest także umiejętność wypowiedzi właściwej dla języka sztuki współczesnej i najnowszych trendów artystycznych, którą nabywa w ramach przedmiotu rysunek intermedialny. 

 

Kształcenie oparte jest o indywidualne korekty, rozmowy, konsultacje studenta z prowadzącymi. Ćwiczenia praktyczne w pracowni przebiegają pod okiem prowadzącego w formie korekty prac w czasie ich powstawania oraz konsultacji prac wykonanych poza godzinami zajęć. Ważnym elementem jest wspólne omawianie przez grupę twórczości jej uczestników podczas regularnych przeglądów. Zajęcia odbywają się w pracowniach (rysunek anatomiczny, techniki malarskie) oraz w plenerze i innych przestrzeniach (rysunek intermedialny, studyjny, perspektywa i kompozycje architektoniczne). Student po ukończeniu rocznych studiów podyplomowych posiada również umiejętność reprodukowania swoich prac oraz wykonania dokumentacji na potrzeby publikacji w mediach cyfrowych i drukowanych oraz portfolio.


Absolwenci studiów humanistycznych mogą rozwinąć umiejętność wypowiedzi artystycznej oraz będą mogli wykorzystać zdobytą wiedzę w działalności naukowej i pedagogicznej. Umiejętność przekazywania koncepcji w formie malarskiej czy rysunkowej  i jej trafny dobór ułatwi i wzbogaci pracę zawodową absolwentom wszystkich kierunków. 


Zajęcia prowadzone są formie wykładów i ćwiczeń w ramach zjazdów sobotnio-niedzielnych. Program obejmuje 160 godzin dydaktycznych.

 

Przedmioty:

 

Malarstwo - dr hab. Magdalena Gryska prof. UZ

Techniki malarskie - malarstwo olejne - dr hab. Magdalena Gryska prof. UZ

Zarys technologii malarstwa i rysunku - dr hab. Ryszard Wożniak prof. UZ

Rysunek intermedialny - dr hab. Radosław Czarkowski prof. UZ

Zarys historii malarstwa i rysunku - dr Artur Pastuszek

Techniki malarskie-akwarela - mgr Agnieszka Kujawa- Bartosik

Rysunek studyjny - mgr Szymon Teluk

Rysunek anatomiczny - mgr Szymon Teluk

Perspektywa i kompozycje architektoniczne - mgr Iwona Roszak

Zagadnienia sztuki współczesnej - mgr Wojciech Kozłowski

Reprodukcja i dokumentacja - mgr Marek Lalko

 

Adresaci studiów:

Studia adresujemy do absolwentów i studentów studiów licencjackich/magisterskich, ze wszystkich kierunków studiów (także pozauniwersyteckich).

 

Wymagania wstępne:

Wymagania jakie powinien spełnić kandydat to; dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich.

 

Miejsce składania dokumentów:

Dziekanat, Wydział Artystyczny, ul. Wiśniowa 10, 65-001 Zielona Góra

tel./fax (68) 328-29-74


Liczba semestrów i liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania kwalifikacji podyplomowych:


Czas trwania - 2 semestry


Liczba punktów ECTS - 30


Łączną liczba godzin dydaktycznych: 160


Studia trwać będą 2 semestry. Podstawą zdobycia świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie ogółem 30 punktów ECTS w wyniku zaliczenia wszystkich przedmiotów oraz prezentacji prac powstałych w czasie trwania studiów .

 

 

Plan studiów:

Studia będą realizowane w trybie zjazdów co dwa tygodnie (sobota, niedziela). Ogółem po 6 - 7 zjazdów w semestrze (13-14 godzin zajęć na zjazd, godzina dydaktyczna = 45 min) 

Soboty: 10:30 - 18:00

Niedziele: 9:00 - 15:00 / 13:30

Taki rozkład zajęć umożliwia w weekend swobodny dojazd i powrót komunikacją publiczną z województw: Lubuskiego, Dolnośląskiego, Wielkopolskiego, Zachodniopomorskiego oraz odległych większych miejscowości: Gorzów Wlkp , Poznań , Wrocław , Opole , Szczecin , Warszawa.

Planowany termin rozpoczęcia kolejnej edycji: marzec 2017

Cena: 2800 zł (za dwa semestry) - dotyczy roku akademickiego 2017/2018

Pierwszy semestr: 1400 zł

Drugi semestr: 1400 zł

Opłata rekrutacyjna: 85 zł

Opłata za studia nie obejmuje kosztów materiałów plastycznych niezbędnych do realizacji programu.

Limit miejsc: 15 osób (decyduje kolejność zgłoszeń)

 

Pytania?
Pytania w sprawie organizacji i programu studiów prosimy kierować na adres: malarstwoirysunek30@wp.pl


Kierownik studiów:

dr hab. Magdalena Gryska prof. UZ


Aktualności:

https://www.facebook.com/malarstwoirysunek2017/

http://www.dk.uz.zgora.pl/podyplomowe.php

 

 

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT