Odeszła prof. Zofia Sadecka

prof. Zofia Sadecka.jpg

28 czerwca 2017 r.

 

 

Z głębokim żalem informujemy, że wczoraj, 27 czerwca 2017 r. zmarła prof. dr hab. inż. Zofia Sadecka, od 1980 r. związana z Wydziałem Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego. Była kierownikiem Zakładu Technologii Wody, Ścieków i Odpadów w Instytucie Inżynierii Środowiska,  członkiem Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego, a także członkiem Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk.

 


Pani Profesor była autorką ponad 140 publikacji, w tym 4 monografii. Bardzo wysoko oceniana była samodzielność Jej dorobku. Ponad 70 publikacji to pozycje autorskie, a w kolejnych 30. występowała jako pierwsza autorka. Znaczna liczba prac wspólnych, powstała przy udziale młodej kadry Instytutu. 

 


Oczyszczanie ścieków na terenach wiejskich, problemy gospodarki wodno-ściekowej w gminach, to nie tylko tematy publikacji, ale przede wszystkim wyniki badań terenowych i laboratoryjnych. Zostały one wykorzystane przez urzędy gmin  naszego regionu do pozyskiwania funduszy krajowych lub unijnych z przeznaczeniem na  modernizację pracy oczyszczalni lub budowę kanalizacji. 

 


Prof. Zofia Sadecka była autorką 45 wdrożeń oraz 3 patentów. Efekty Jej prac zostały wykorzystane do rozwiązania problemów gospodarki wodno-ściekowej, były podstawą doboru technologii, podejmowania decyzji o modernizacji czy budowie oczyszczalni ścieków, czy też produkcji typoszeregu separatorów.

 


Za osiągnięcia w dziedzinie naukowej i naukowo-badawczej otrzymała 10 nagród Rektora. Jej działalność naukowa i dydaktyczna została wyróżniona Srebrnym Medalem za długoletnią służbę oraz Medalem Edukacji Narodowej. 

 


Profesor Zofia Sadecka była doświadczonym i cenionym przez zwierzchników pracownikiem naukowym, a także niezwykle lubianym przez studentów nauczycielem i wychowawcą. Jej współpracownicy podkreślali, że entuzjazm działania, radość i uśmiech były dodatkowymi atutami Pani Profesor.

 


Zielonogórskie środowisko akademickie poniosło ogromną stratę.

 

 

Msza w intencji Zmarłej zostanie odprawiona w piątek 30 czerwca br. o godz. 11.00 w kościele p.w. św. Józefa Oblubieńca przy ul. Prostej 47. Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia o godz. 13.00 na cmentarzu komunalnym w Jędrzychowie przy ul. Kąpielowej. 

 


 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT