Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Odpowiedzialność prawna za błąd w sztuce lekarskiej - konferencja naukowa na UZ

26 listopada 2015 r.

 

Dzisiaj, o godz. 9.00, w auli 205 (siedziba Rektoratu Uniwersytetu Zielonogórskiego) przy ul. Licealnej 9, zostanie otwarta Ogólnopolska konferencja naukowa Odpowiedzialność prawna za błąd w sztuce lekarskiej. Organizatorami wydarzenia są: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Okręgowa Rada Adwokacka w Zielonej Górze.
 

Celem konferencji jest przeprowadzenie dyskusji na temat aktualnych problemów, które są identyfikowane w doktrynie i w praktyce stosowania prawa w obszarze odpowiedzialności prawnej lekarzy. Referatom stricte poświęconym zagadnieniu błędu medycznego będą towarzyszyły rozważania umieszczające tę problematykę w nieco szerszym kontekście, a poświęcone m.in. aspektom dowodowym, odpowiedzialności wobec osób pośrednio poszkodowanych, przedawnieniu roszczeń, zgodzie pacjenta czy postępowaniu przed Komisjami do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.

 

PROGRAM

 

08.30-09.00 - rejestracja uczestników konferencji

09.00-09.15 - uroczyste otwarcie konferencji

 

 

I sesja, godz.09.15.-11.30

 

09.15-09.35 - dr Kinga Bączyk–Rozwadowska,(UMK), Błąd w sztuce lekarskiej na tle odpowiedzialności cywilnej lekarza za szkody wyrządzone w związku z leczeniem

 

09.35-09.55 - dr Monika Wałachowska (UMK), Błąd medyczny jako źródło roszczeń osób pośrednio poszkodowanych – najnowsze tendencje w praktyce

 

09.55-10.15 - dr Zbigniew Woźniak, SSO (WPiA UZ), Problematyka przedawnienia roszczeń w sprawach odpowiedzialności za błędy lekarskie

 

10.15-10.35 - dr Katarzyna Syroka-Marczewska (UW), Rola zgody pacjenta w polskim systemie prawa – wybrane zagadnienia

 

10.35-11.00 - Dyskusja

 

 

11.00-11.30 - Przerwa kawowa

 

II sesja, godz. 11.30-13.40

 

11.30-11.50 - dr Julia Kapelańska–Pręgowska (UMK), Kategoria słusznego procesu w odniesieniu do tzw. procesów medycznych - refleksje na tle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka


11.50-12.10 prof. - dr hab. Maciej Szostak (UMed. we Wrocławiu), Błąd medyczny – problematyka kryminologiczno-kryminalistyczna

 

12.10-12.30 - adw. Iwona Kwiatkowska, Dowody w postępowaniu karnym w sprawie o błąd lekarski - strona praktyczna

 

12.30-12.50 - rp. Karolina Jankowska–Mazur, Praktyczne aspekty postępowania przed Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

 

12.50-13.10 - rp. Ewa Hassa (Biuro Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Zielonej Górze), Postępowanie przed Rzecznikiem. Odpowiedzialności Zawodowej lekarzy - teoria i praktyka
 

13.10-13.40 DYSKUSJA

 

13.40-14.20 Obiad

 

III sesja, godz. 14.20-16.20

 

14.20-14.40 - prof. dr hab. Jacek Sobczak, SSN, mgr Magdalena Reshef (SWPS Uniwersytet Społecznohumanistyczny), Pakiet onkologiczny w systemie prawa polskiego

 

14.40-15.00 - adw. Wiesława Kaniuka, Prawa pacjenta w prawie polskim

 

15.00-15.20 - adw. Sławomir Krześ (Wicedziekan ORA we Wrocławiu), Zachowanie tajemnicy lekarskiej jako jedno z podstawowych praw pacjenta

 

15.20-15.40 - dr Joanna Osiejewicz, adw.(WPiA UZ), Odszkodowanie za szkodę na osobie w Polsce i w Niemczech w perspektywie prawnoporównawczej

 

15.40-16.20 - Dyskusja
 

16.20-16.30 - Zakończenie konferencji

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT