Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej profesorowi Marianowi Eckertowi

20 października 2022 r.

 


 

DSC_1809r.jpg

Tablica pamiątkowa poświęcona profesorowi Marianowi Eckertowi przed Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze; fot. K. Adamczewski

Wczoraj przed Muzeum Ziemi Lubuskiej została odsłonięta tablica pamiątkowa poświęcona profesorowi Marianowi Eckertowi (1932-2015). Tablica upamiętniająca profesora Mariana Eckerta znajduje się przed gmachem Muzeum, w miejscu, gdzie znajdują się płyty poświęcone wybitnym zielonogórzanom. Autorem projektu tablicy jest Artur Wochniak.
W wydarzeniu wzięła udział rodzina prof. Eckerta, współpracownicy, wychowankowie oraz znajomi, którzy ciepło go wspominali. 


Profesor Marian Eckert (1932-2015) był pracownikiem obu uczelni, z połączenia których powstał Uniwersytet Zielonogórski. W 1965 r. uzyskał stopień naukowy doktora. W 1973 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego. Pracę rozpoczął w 1967 r. w Wyższej Szkole Inżynierskiej. W 1978 r. został mianowany prof. ndzw., a w 1988 r. – profesorem zwyczajnym. Na Politechnice Zielonogórskiej (wcześniej WSI) przeszedł wszystkie stopnie kariery akademickiej – od wykładowcy do profesora zwyczajnego. Był dyrektorem instytutu, dwukrotnie prorektorem, a w latach 1987-1990 - rektorem. Był członkiem Komisji Historii Przemysłu Komitetu Historii PAN i Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.


W latach 1993-1997 zajmował stanowisko wojewody zielonogórskiego. Przez dwie kadencje był radnym sejmiku lubuskiego. Prof. Marian Eckert był inicjatorem „paktu dla pogranicza" i współzałożycielem Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Wspierania Gospodarki.


Jest autorem wielu prac naukowych, podręczników szkolnych i metodycznych oraz cenionym specjalistą z zakresu historii gospodarczej. Dorobek naukowy Profesora obejmuje ponad dwieście pozycji, w tym 15 książek z zakresu historii gospodarczej Polski i innych krajów, historii powszechnej oraz metodyki nauczania historii. Siedem publikacji ukazało się w języku francuskim i niemieckim.


Profesor Marian Eckert cieszył się powszechnym uznaniem i dużą sympatią studentów, a jego wykłady niesłabnącym zainteresowaniem. W 1980 r. uzyskał pierwsze miejsce w plebiscycie studentów na „Najlepszego Nauczyciela i Wychowawcę Środowiska Akademickiego" oraz medal „Najlepszy Nauczyciel Akademicki w Kraju". Za swą działalność naukową, dydaktyczną i społeczną otrzymał liczne nagrody, m.in. kilkakrotnie nagrody Ministra Edukacji Narodowej pierwszego i drugiego stopnia, dwukrotnie Lubuską Nagrodą Naukową pierwszego stopnia, Nagrodą Naukową Miasta Zielonej Góry. Jest laureatem Lubuskiej Nagrody Kulturalnej. W 1967 r. został „Lubuszaninem Roku", a w 1975 r. - Lubuszaninem XXX-lecia. 29 stycznia 2010 r. otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Zielona Góra.


Wydarzenie zostało zrealizowane w ramach obchodów 800-lecia Zielonej Góry i 700-lecia uzyskania praw miejskich, a jego współorganizatorem jest Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Ziemi Lubuskiej.

 

 

DSC_1785r.jpg DSC_1794r.jpg DSC_1806r.jpg
1. Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej profesorowi Marianowi Eckertowi przed Muzeum Ziemi Lubuskiej; fot. K. Adamczewski 2. Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej profesorowi Marianowi Eckertowi przed Muzeum Ziemi Lubuskiej; fot. K. Adamczewski 3. Czesława Eckert, żona prof. Mariana Eckerta; fot. K. Adamczewski
DSC_1810r.jpg DSC_1817r.jpg DSC_1835r.jpg
4. od lewej: Leszek Kania - dyrektor Muzeum Ziemi Lubuskiej, dr hab. inż. Wojciech Eckert, prof. UZ - syn prof. Mariana Eckerta; fot. K.Adamczewski 5. Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej profesorowi Marianowi Eckertowi przed Muzeum Ziemi Lubuskiej; fot. K. Adamczewski 6. Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej profesorowi Marianowi Eckertowi przed Muzeum Ziemi Lubuskiej; fot. K. Adamczewski
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT