Ogólnopolski konkurs prac dyplomowych „Węgiel brunatny – szansa i wyzwania”

rzeka właściwa.jpg

 

Uniwersytet Zielonogórski i PGE Gubin  sp. z o.o. ogłaszają ogólnopolski konkurs prac dyplomowych  związanych z działalnością wydobywczą, rekultywacyjną i energetyką konwencjonalną zatytułowany „Węgiel brunatny – szansa i wyzwania”.

 

Konkurs jest adresowany do absolwentów studiów wyższych 1. i 2. stopnia, którzy ukończyli studia na kierunkach przypisanych do dziedzin nauk technicznych, ścisłych, przyrodniczych, społecznych, ekonomicznych, humanistycznych, a także na kierunkach kształcenia z nimi powiązanych, którzy złożyli i obronili pracę w latach 2013-2014. W konkursie mogą wziąć udział autorzy prac badawczych, projektowych, koncepcyjnych i analitycznych, związanych merytorycznie z tematem przewodnim „Węgiel brunatny – szansa i wyzwania”. 
 

Cel konkursu to wyłonienie twórczych, kreatywnych, innowacyjnych oraz oryginalnych/nowatorskich prac, których zadaniem jest wskazanie potencjalnych możliwości przemysłu wydobywczego i energetyki węglowej; wzrost świadomości społeczeństwa dotyczący przemysłu wydobywczego i energetyki węglowej. Najciekawsze opracowania będą zamieszczone na wydzielonych stronach internetowych lub w periodykach wydawanych przez Uniwersytet Zielonogórski i PGE Gubin. Zaplanowano również wdrożenie przedsięwzięć i kampanii społecznych w regionie oraz promowanie rozwoju karier zawodowych absolwentów szkół wyższych.
 

Temat pracy wraz z krótkim opisem powinien być wstępnie zgłoszony do dnia 31 maja br. Gotową pracę zapisaną w formie plików na CD/DVD  należy złożyć do 11 października br. w sekretariacie projektu.

 

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie: http://www.uzpge.uz.zgora.pl/.  Warto przeczytać wszystkie załączniki, które się na niej znajdują. Każdy z nich bowiem zawiera cenne dla potencjalnych uczestników konkursu informacje. 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT