Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Ogród Botaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego ma dzisiaj urodziny!

18 października 2022 r.

 

DSC_1699r.jpg

Rektor UZ, prof. Wojciech Strzyżewski, prof Leszek Jerzak - dyrektor Instytut Nauk Biologicznych i zastępca prezydenta Zielonej Góry – Dariusz Lesicki posadzili pamiątkowe drzewo - dąb burgundzki; fot. K. Adamczewski

Ogród Botaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego obchodzi dzisiaj 15-lecie swojego istnienia (został otwarty 18 października 2007 r.). Z tej okazji już wczoraj (17 października 2022 r.) w Ogrodzie odbyło się seminarium jubileuszowe, zakończone wycieczką, podczas której rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego - prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski i zastępca prezydenta Zielonej Góry – Dariusz Lesicki posadzili pamiątkowe drzewo - dąb burgundzki. Jest to jedyny egzemplarz tego gatunku w naszym mieście.

 

Historia Ogrodu Botanicznego w Zielonej Górze rozpoczęła się w latach 20. XX wieku z inicjatywy Miejskiego Towarzystwa Kultury Rolnej. Podjęto w tym czasie pierwsze prace nad planami kompleksowego zagospodarowania przestrzennego Zielonej Góry, którego jednym z elementów było utworzenie w rejonie ulicy Botanicznej terenów zieleni wraz z ogrodem botanicznym. Najważniejszymi projektantami tych założeń byli: Leberecht Migge i Hermann Jansen. Projekt samego ogrodu botanicznego przygotował inspektor Rickheben, który pełnił wcześniej funkcję kierownika Ogrodu Botanicznego we Wrocławiu. Ogród botaniczny w Zielonej Górze zajmował powierzchnię niecałych 2 ha i posiadał oprócz upraw gruntowych także cieplarnie oraz szkółki drzew owocowych.


Niestety po II Wojnie Światowej to piękne założenie uległo zaniedbaniu. Dzieła zniszczenia dokonały ostatecznie pod koniec lat 50. XX w. ówczesne władze miejskie, poprzez wybudowanie w tym miejscu Zespołu Szkół Budowlanych. Ocalały jedynie nieliczne stare drzewa, które pozostały poza terenem szkoły.


Pierwsze istotne próby odtworzenia ogrodu podjął Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Zielonej Górze z prof. dr. hab. Leszkiem Jerzakiem na czele. W 1998 r. wraz z botanikiem - dendrologiem Piotrem Redą przygotowali wstępną koncepcję jego rewaloryzacji. Projekt, który został zrealizowany powstał w 2005 r. Wykonał go zespół kilkunastu projektantów pod kierownictwem Grupy Projektowej ISBA z Wrocławia. Z uwagi na zajęcie większej części historycznego ogrodu pod szkołę budowlaną nie było możliwe wierne jego odtworzenie. Powstał więc niejako projekt „ogrodu zamiennego” na powierzchni 2,43 ha, obejmujący podstawowe funkcje i działy tematyczne. Zaprojektowano ponad 500 gatunków i odmian roślin, głównie drzew i krzewów, ale także bylin i pnączy pochodzących z Europy, Azji i Ameryki Północnej, zgrupowanych w 5 działach tematycznych: Systematyki Roślin, Roślin Wilgociolubnych, Roślin Górskich, Roślin Użytkowych i Geograficznym wraz z odpowiednimi poddziałami. Na terenie ogrodu utworzono także zieloną klasę w kształcie indiańskiego wigwamu.


Dzisiaj w Ogrodzie Botanicznym kolekcja roślin liczy już ponad 1500 gatunków i odmian, a kierownictwo szuka możliwości powiększenia areału pod nowe nasadzenia.


Ogród Botaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego przez minione 15 lat uzyskał wszelkie urzędowe zgody i certyfikaty niezbędne do pełnoprawnej działalności. Znajduje się też wśród 40 instytucji reprezentowanych w Radzie Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce (najstarsza organizacja koordynująca całokształt działalności ogrodów botanicznych i arboretów w skali ogólnopolskiej działająca od 1972 roku jako sekcja Polskiego Towarzystwa Botanicznego).

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT