Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Otwarte Drzwi - konkurs na najlepsze prace magisterskie i doktoranckie

21 lipca 2015 r.

indeks.jpg

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił XII edycję Ogólnopolskiego Konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktoranckie pn. „Otwarte Drzwi”.

 

Celem konkursu jest zwiększenie zainteresowania środowiska naukowego problematyką niepełnosprawności, a także uzyskiwanie i upowszechnianie materiałów mogących służyć badaniom i działaniom podejmowany na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

Do konkursu mogą przystąpić absolwenci studiów magisterskich i doktoranckich oraz osoby, które obroniły pracę doktorską w innym trybie.

 

Prace do konkursu może zgłosić: dziekan wydziału, dyrektor instytutu, promotor lub recenzent pracy magisterskiej lub doktorskiej. Termin składania prac: 29 lipca 2015 r.

 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie::

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT