Pani z walkowickiego tarasu i tajemnice nadnoteckich kurhanów- wykład na UZ

18 listopada 2019 r.

 

plakat kawa.jpg

Instytut Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego zaprasza na pierwsze w tym roku akademickim spotkanie z cyklu O archeologii przy kawie. Wykład pt. Pani z walkowickiego tarasu i tajemnice nadnoteckich kurhanów wygłosi prof. Andrzej Michałowski z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Wykład odbędzie się 20 listopada br. (środa) o godz. 17.00 na Kampusie B przy al. Woj. Polskiego 69 w sali nr 8.

 

Profesor Michałowski specjalizuje się w problematyce okresu przedrzymskiego oraz wpływów rzymskich. Główne pola Jego zainteresowań badawczych to studia nad budownictwem i rozplanowaniem osad oraz nad problematyką rozwoju kulturowego Wielkopolski w młodszym okresie przedrzymkim, ze szczególnym naciskiem na kwestie powiązań tych terenów ze strefą kultury jastorfskiej.

 

Prof. Michałowski odbywał stypendia naukowe m.in. Bayerische Staatsministerium für Unterricht Kultus, Wissenschaft und Kunst w Institut für Ur- und Frühgeschichte der Ludwig-Maximilian-Universität w Monachium oraz w Ústav archeologie a muzeologie Uniwersytetu T.G. Masaryka w Brnie.

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT