Perspektywy badawcze w pedagogice dziecka - seminarium metodologiczne na UZ

21 listopada 2016 r.

 

Katedra Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej oraz Studia Podyplomowe Edukacji Elementarnej i Terapii Pedagogicznej Uniwersytetu Zielonogórskiego zapraszają pracowników nauki i doktorantów do wzięcia udziału w III Seminarium metodologicznym Perspektywy badawcze w pedagogice dziecka. Rozpocznie się ono we wtorek, 29 listopada br., godz. 10.00 na Kampusie B, w bud. głównym przy al. Woj. Polskiego 69 w auli C.

 

            Celem seminarium jest dyskusja nad wieloparadygmatycznością w pedagogice dziecka. Stwarzamy okazję do dyskusji, debaty i wymiany poglądów między wszystkimi uczestnikami spotkania: doktorantami, opiekunami naukowymi, wykładowcami. Problemy metodologiczne w pedagogice dziecka chcemy potraktować bardzo szeroko: pokazując ich kontekst  społeczno-kulturowy, ideologiczny, teoretyczne zakorzenienia oraz możliwości zastosowania.  Podczas spotkania będzie możliwość prezentacji własnych projektów, pytań i wątpliwości, jak i przedstawienia przykładów konkretnych badań, ich opisów oraz interpretacji w wybranej orientacji metodologicznej.
 

            Pedagogika jest zarówno nauką społeczną, w której stosuje się badania empiryczne ilościowe (na wzór nauk przyrodniczych), jak i nauką humanistyczną (charakterystyczne w badaniach jakościowych). O zasadności tego obustronnego podejścia metodologicznego decyduje przyjęte przez pedagogikę dążenie do pełnego opisu człowieka/dziecka (czyli jego możliwości, myślenia, mowy, działania, dojrzewania itp.) w integracji z jego środowiskiem oraz potrzeba poznawania wychowanków (przyczyn i kontekstów ich rozwoju) zarówno, jako istot biologicznych, społeczno-kulturowych, jak i indywidualności osobowych. Mówimy więc o holistycznym (kompleksowym, całościowym) badaniu/traktowaniu dziecka i jego środowiska, które pozwala na jego opis strukturalny i funkcjonalny.
 

Badania   empiryczne   ilościowe,   dają   podstawy   do   odkrywania   prawidłowości charakterystycznych dla obranej populacji, deterministycznych i korelacyjnych, czyli są „opisem" i jednocześnie „wyjaśnieniem" zjawisk powtarzalnych, charakterystycznych. Zaś celami badań jakościowych jest odkrywanie swoistości studiowanych zjawisk pedagogicznych, związanych z empatią, równością z osobami badanymi, z dialogiem humanistycznym, symetrią pełnionych ról w dialogu - one prowadzą do „rozumienia" i „interpretowania" pojedynczych niepowtarzalnych zjawiska występujących w pedagogice dziecka. Dzięki takowemu systemowemu podejściu można stosować wiele metod badawczych, celem pozyskania jak najwiarygodniejszych informacji o badanym zjawisku.
 

Adresatami seminarium są przedstawiciele środowisk akademickich, tj.: badacze, teoretycy, doktoranci i magistranci.

 

 

Komitet Naukowy

Przewodnicząca - prof. UZ, dr hab. Marzenna MAGDA-ADAMOWICZ,

prof. zw. dr hab. Krystyna Chałas

prof. nzw. dr hab. Dorota Gołębniak

prof. zw. dr hab. Stanisław Palka

prof. UZ, dr hab. Marek Furmanek

prof. zw. dr hab. Maria Jakowicka

prof. DSW dr hab. Piotr Mikiewicz

prof. UZ, dr hab. Ewa Narkiewicz-Niedbalec

prof. UZ, dr hab. Agnieszka Nowak-Łojewska

prof. UKW, dr hab. Krystyna Żuchelkowska

 

Komitet Organizacyjny

Przewodnicząca - dr I. Kopaczyńska,

Członkowie - prof. UZ dr hab. L. Kataryńczuk-Mania, dr M. Nyczaj-Drąg, dr A. Olczak, mgr K. Żernik.

 

 

 

 

III   Seminarium metodologiczne

1-dniowe:

w godz. 10.00-15.00, aula C

 

1)  wystąpienia zaproszonych goście -  godz. 10.00 - 12.00:

prof. nzw dr hab. Mikiewicz Piotr - Znaczenie teorii w badaniach społecznych -   konstruowanie rzeczywistości i jej interpretacji;

prof. nzw dr hab. Gołębniak Dorota - Wyjść poza opis. Badania interwencyjne w  pedagogice dziecka.

 

Przerwa - godz. 12-12.30

 

2) warsztaty  - godz. 12.30 - 15.00

Sesja I. Badania interwencyjne jako rozwijanie praktyki przez praktyków

Sesja II. Przygotowanie i realizacja projektu badań interwencyjnych

 

 

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT