Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Pięć studentek UZ otrzymało stypendia ministra edukacji i nauki


6 maja 2022 r. 


Pięć studentek Uniwersytetu Zielonogórskiego otrzymało stypendia ministra edukacji i nauki za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe na rok akademicki 2021/2022. Stypendystkami zostały:


1. Agata Karolina Górak – studentka II roku studiów magisterskich na kierunku logistyka – Wydział Ekonomii i Zarządzania,

 

2. Kinga Joanna Ostrowska  – studentka II roku studiów magisterskich na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej oraz drugiego roku studiów licencjackich na kierunku jazz i muzyka estradowa (specjalność - wokalistyka jazzowa) – Wydział Artystyczny,
 

3. Kamila Pasik – studentka II roku studiów II stopnia na kierunku inżynieria  biomedyczna – Wydział Mechaniczny,


4. Katarzyna Małgorzata Wolak  – studentka II roku studiów drugiego stopnia - kierunek zarządzanie oraz na II roku studiów pierwszego stopnia na kierunku logistyka – Wydział Ekonomii i Zarządzania,


5. Magdalena Dominika Zaraś – studentka II roku studiów drugiego stopnia - kierunek zarządzanie – Wydział Ekonomii i Zarządzania.


W ostatnim dniu marca br., spośród 910 wniosków spełniających warunki otrzymania stypendium, minister edukacji i nauki wyłonił grupę 432 studentów, którym przyznał stypendia za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe na rok akademicki 2021/2022. Studenci, którzy otrzymali stypendium, uzyskali co najmniej 10 z możliwych 50 punktów.


 
Tradycją na Uniwersytecie Zielonogórskim jest, że stypendia wręcza Rektor podczas posiedzenia Senatu. I tak się stanie 25 maja  tego roku.


Warto dodać, że stypendium jest wypłacane jednorazowo, a jego wysokość to 17 000 zł. Stypendium wypłaca studentowi uczelnia w terminie 14 dni od dnia zaksięgowania środków na jej rachunku bankowym. Przed wypłaceniem stypendium uczelnia weryfikuje, czy w dacie wydania decyzji dany student spełniał warunki otrzymania stypendium, o których mowa w art. 93 ust. 1–3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Osoba, która otrzymała stypendium ministra powinna złożyć odpowiednie oświadczenie w tej kwestii.


Szczegółowa lista studentów, którzy w roku akademickim 2021/2022 otrzymali stypendia znajduje się tutaj: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/ogloszenie-wynikow-postepowania-w-sprawie-przyznania-stypendiow-ministra-edukacji-i-nauki-dla-studentow-na-rok-akademicki-20212022


Poniżej prezentujemy sylwetki tegorocznych stypendystek ministra edukacji i nauki.
 

Agata Górak.jpg

Agata Górak. Fot. archiwum prywatne.

Ewa Tworowska-Chwalibóg: Na którym roku studiów, którego stopnia jesteście obecnie?  Czy są to studia stacjonarne czy niestacjonarne? Jeśli piszecie pracę dyplomową podajcie  proszę jej tytuł oraz imię i nazwiska promotora.
 

Agata Górak: Jestem studentką II roku studiów drugiego stopnia na kierunku logistyka. Choć mogłoby się wydawać, że to dopiero drugi rok, to moja przygoda z Uniwersytetem Zielonogórskim trwa już prawie pięć lat. Tytuł mojej pracy magisterskiej to: ,,Zrównoważona mobilność w mieście. Analiza porównawcza rozwiązań i ocena wpływu na środowisko naturalne.”, której promotorem jest dr hab. inż. Krzysztof Witkowski, prof. UZ.


Kinga Ostrowska: Studiuję równolegle na drugim roku studiów magisterskich na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej oraz na drugim roku studiów licencjackich na kierunku jazz i muzyka estradowa (specjalność - wokalistyka jazzowa). W obydwu przypadkach są to studia stacjonarne. Obecnie jestem w trakcie pisania pracy magisterskiej na temat: „Aktywność muzyczna uczniów klas maturalnych I Liceum Ogólnokształcącego Carolinum w Nysie”. Promotorem mojej pracy jest profesor Andrzej Tuchowski

 

Kamila Pasik: Jestem studentką kierunku inżynieria biomedyczna. Obecnie jestem na 2 roku studiów II stopnia, są to studia stacjonarne. Jestem w trakcie pisanie pracy magisterskiej dotyczącej wpływu promieniowania UV-C na właściwości bakteriobójcze. Moim promotorem jest dr hab. inż. Katarzyna Arkusz, prof. UZ

 

Katarzyna Małgorzata Wolak: Obecnie jestem na drugim roku studiów drugiego stopnia - kierunek zarządzanie oraz na drugim roku studiów pierwszego stopnia - kierunek logistyka. Jednocześnie studiuję dwa kierunki i są to studia stacjonarne. Jestem również w trakcie, a w zasadzie na „finiszu” pisania pracy magisterskiej pt. „Zarządzanie rozwojem kompetencji pracowników na przykładzie przedsiębiorstwa X”, a moim promotorem jest dr inż. Hanna Bortnowska.

 

Magdalena Zaraś: Studiuję stacjonarnie. Obecnie jestem na ostatnim semestrze studiów magisterskich na kierunku zarządzanie. Moim promotorem jest dr hab. Dariusz Sobotkiewicz, prof. UZ. Tytuł mojej pracy magisterskiej brzmi: „Współczesne kierunki promocji miast. Na przykładzie miasta Gorzowa Wielkopolskiego”

 

Dlaczego wybrałyście właśnie ten kierunek studiów? Co o tym zadecydowało?
 

A.G. Zanim zaczęłam studia pierwszego stopnia skończyłam technikum logistyczne. Kiedy byłam w pierwszej klasie, szczególnie w pierwszych tygodniach nauki, byłam pewna że wybrałam źle, logistyka wydawała mi się nudna i daleka od moich zainteresowań. Z czasem okazało się, że jednak mamy ze sobą więcej wspólnego, niż mi się na początku wydawało. Logistyka jest bardzo szerokim pojęciem, a jej obecność można dostrzec w wielu aspektach codziennego życia. Na to, że zdecydowałam się na kontynuowanie zdobywania wiedzy w tym zakresie wpłynęła na pewno ta wszechobecność logistyki oraz wspaniała pani od logistyki z technikum, która sprawiła, że logistyka stała się moim sprzymierzeńcem (pozdrawiam panią Joannę :) )

Kinga Ostrowska bez podpisu wł..jpg

Kinga Ostrowska. Fot. Witold Spisz.

Czy studia przyniosły Wam satysfakcję, czy może jesteście nimi rozczarowane?
 

A.G. Mogę powiedzieć, że studia przyniosły mi satysfakcję. Podczas wszystkich lat studiów w ramach zajęć wykonałam wiele projektów, co pozwoliło na wykorzystanie zdobytej wiedzy teoretycznej. W projektach robiliśmy wiele symulacji na przykładzie prawdziwych przedsiębiorstw, co podobało mi się najbardziej. 
 

K.O. Studia w Instytucie Muzyki przynoszą mi wiele satysfakcji. Szczególnie cenne są zajęcie praktyczne - indywidualne oraz grupowe, a także możliwość wspólnego muzykowania z innymi studentami. Myślę, że taka praktyka niezwykle kształtuje umiejętność artystycznego wyrażania siebie. Lekcje śpiewu i fortepianu budują potrzebny warsztat, natomiast zajęcia z kompozycji i aranżacji pozwalają rozwijać umiejętność twórczego myślenia i realizacji własnych koncepcji muzycznych. 
 

K.P. Nie żałuję, że wybrałam właśnie ten kierunek studiów. Przez cały okres edukacji na Uniwersytecie zdobyłam solidne podstawy do samodzielnej realizacji nawet najbardziej szalonych pomysłów. Wszystkie podejmowane przeze mnie działania dążą do wprowadzania zmian w świecie nauki, modyfikacji zagadnień medycznych, by stawały się bardziej efektywne i bezpieczne dla pacjentów.
 

K.M.W. Osobiście uważam, że studia to wspaniały czas w życiu człowieka i przyniosły mi bardzo dużo satysfakcji, ponieważ mogłam się rozwinąć na wielu płaszczyznach, zdobyć sporo doświadczenia oraz umiejętności. 
 

M.Z. Jestem zadowolona z przebiegu mojej edukacji. Gdybym miała ponownie dokonać wyboru, nie zmieniłabym go. Studia w najmniejszym stopniu mnie nie rozczarowały, wręcz przeciwnie. 

 

Które studia są lepsze – prowadzone zdalnie, czy te stacjonarne? Dlaczego akurat te, wybrane przez Was, są lepsze? Czym kierowałyście się przy wyborze?
 

A.G. Moim zdaniem to zależy od charakteru danych zajęć, więc odpowiem, że najlepsza jest forma hybrydowa. W przypadku wykładów myślę, że lepsza jest forma zdalna, ponieważ łatwiej mi się skupić na prezentacji wykładowcy widząc ją na ekranie swojego komputera. Natomiast jeśli chodzi o ćwiczenia i laboratoria to preferuję formę stacjonarną, ponieważ łatwiej jest skonsultować swoją pracę z prowadzącym. 
 

K.O. Zdecydowanie wolę studiować stacjonarnie, ponieważ w przypadku mojego kierunku zajęcia zdalne są niemal niemożliwe do przeprowadzenia. Studia muzyczne mają typowo praktyczny charakter, więc ciężko jest uczyć się śpiewu lub gry na instrumencie bez bezpośredniego kontaktu z nauczycielem. Również zajęcia z gry zespołowej wymagają fizycznej obecności całego zespołu tym samym miejscu i czasie. 
 

K.P. Uważam, że zarówno zajęcia prowadzone zdalnie, jak i te prowadzone stacjonarnie posiadają plusy i minusy. Zdecydowanym plusem zajęć prowadzonych zdalnie jest możliwość stworzenia sobie środowiska do nauki, które sprzyja przyswajaniu wiedzy. Jednakże nie wyobrażam sobie realizacji w formie zdalnej zajęć praktycznych, takich jak praca w laboratorium.
 

K.M.W. Studia prowadzone stacjonarne są zdecydowanie lepsze, ponieważ nic nie jest w stanie zastąpić bezpośredniego kontaktu z drugim człowiekiem, z ludźmi.
 

M.Z. W moim odczuciu studia stacjonarne były dla mnie lepszą formą przyswajania wiedzy, możliwości dyskusji z prowadzącym. Oczywiście nauka zdalna wiele ułatwia, jednocześnie nie raz np. słuchałam wykładu w drodze, oszczędzając przy tym ogrom czasu, ale to nie jest prawdziwe studiowanie. Zero satysfakcji. 

Kamila Pasik.jpg

Kamila Pasik. Fot. archiwum prywatne.

Z jakiego tytułu przypadło Wam w udziale to stypendium - wysokiej średniej ocen, działalności społecznej, a może uprawiania jakiejś dziedziny sportu? 

A.G. Stypendium otrzymałam za działalność naukową. Pierwszy artykuł pt. ,,Aspekt środowiskowy w logistyce miasta na przykładzie Zielonej Góry” napisałam z koleżankami i kolegą będąc na pierwszym roku studiów inżynierskich. Dodatkowo, wygłosiliśmy prezentację na ten temat na Międzynarodowej Konferencji Naukowej mSVOK 2018 z cyklu III Zielonogórskie Dni Logistyki. Kolejną moją publikacją pt. ,,Transport miejski w koncepcji logistyki miasta a zrównoważony rozwój”, tym razem napisaną z dr K. Huk i koleżankami, opublikowano w Zeszytach Naukowych Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Najnowszy artykuł napisałam również z dr K. Huk pt. ,,Impact of private transport on the environment and society in the concept of city logistics and life cycle assessment”, który został opublikowany w czasopiśmie Acta Logistica. 
 

K.O.  Stypendium przypadło mi z tytułu osiągnięć artystycznych. Głównie muzycznych, takich jak zajęcie drugiego miejsca w kategorii jazzowej konkursu międzynarodowego Music Magic Blossom organizowanego w Krzywym Rogu na Ukrainie, czy też działalności twórczej - m.in. wykonania swojej autorskiej kompozycji „Caged Bird” na koncercie finałowym podczas zeszłorocznych Międzynarodowych Warsztatów Jazzowych w Lesznie. W ramach zajęć z wokalnego warsztatu jazzowego uczestniczyłam również w nagraniach realizowanych przez Instytut Muzyki. Oprócz muzykowania zajmowałam się też sztuką plastyczną - m.in. zorganizowałam wystawę swoich autorskich prac w kawiarni artystycznej „Jagna Art Club” w moim rodzinnym mieście Paczkowie. 
 

K.P. Zdobycie stypendium wymagało ode mnie wieloletniej, ciężkiej pracy. Od samego początku studiów aktywnie udzielałam się w Kole Naukowym BiomedUZ, co owocowało realizacją projektów naukowych jak „Pomocna łapa” czy „Ocena właściwości adsorpcyjnych modyfikowanych nanorurek ditlenku tytanu w roli medium filtracyjnego stosowanego w technikach dializacyjnych”. Wyniki prowadzonych projektów prezentowałam na konferencjach ogólnopolskich, jak „Konferencja inżynierii biomedycznej” oraz międzynarodowych (np. „BIOMECHANICS 2020”).
 

K.M.W., M.Z. Stypendium Ministra Edukacji i Nauki przypadło nam z tytułu publikacji artykułów w czasopismach z listy ministerialnej. Są to następujące tytuły:

- Wasilewski W., Wolak K., Zaraś M., Autonomous shipping. The future of the maritime industry? Zeszyty Naukowe Małopolskiej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, Vol. 51, No. 3, ISSN: 1506-2635, e-ISSN:2658-1817, DOI: 10.25944/znmwse.2021.03.155163;

- Wyrwa J., Zaraś M., Wolak K., Smart Solutions in Cities durning the Covid-19 pandemic 2021, Virtual Economics, Vol. 4, No. 2, ISSN: 2657-4047, DOI: 10.34021/ve.2021.04.02(5);

 - Perzyńska A., Wolak K., Zaraś M., Wybrane determinanty jakości funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, Vol. 51, No. 3, ISSN: 1506-2635, e-ISSN:2658-1817, DOI: 10.25944/znmwse.2021.03.127139.
 

Czy zajmują Was wyłącznie studia, czy może równolegle pracujecie zawodowo?
 

A.G. Obecnie pozostały mi już tylko dwa miesiące studiów i ten czas postanowiłam poświęcić na pisanie pracy magisterskiej, ale już niedługo zacznę rozglądać się za pracą zawodową. 
 

K.O. Poza studiowaniem pracuję jako instruktorka wokalna w prywatnej szkole muzycznej w Zielonej Górze. Prowadzę tam zajęcia ze śpiewu dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. 
 

K.P. Jestem człowiekiem aktywnym, a więc chętnie łączę studia z pracą zawodową. Obecnie pracuję między innymi na Uniwersytecie Zielonogórskim oraz biorę udział w projektach badawczych. 
 

K.M.W. Obecnie studia dzienne na dwóch kierunkach łączę z pracą dodatkową - w weekendy pracuję w markecie.

M.Z. Obecnie oprócz studiów, mój czas zajmuje praca dorywcza, która nie jest związana jeszcze stricte z wyuczonym zawodem. 

Katarzyna Małgorzata Wolak.jpg

Katarzyna Małgorzata Wolak. Fot. archiwum prywatne.

Jak zachęciłybyście tegorocznych maturzystów do podjęcia studiów na UZ?

A.G. Maturzyści! Zielona Góra jest bardzo przyjaznym miastem, a Uniwersytet Zielonogórski da wam warunki, aby zdobyć wiedzę. To właśnie na studiach poznałam swoje dwie przyjaciółki, doświadczyłam co to życie na własną rękę z dala od rodziców, przypaliłam pierwszą w życiu patelnię i nauczyłam się perfekcyjnie gotować makaron. I przede wszystkim niczego nie żałuję. 
 

K.O. Uważam, że podczas wyboru studiów bardzo istotną rolę odgrywa to, aby ich kierunek zgadzał się z naszymi zainteresowaniami. Uniwersytet Zielonogórski oferuje różnorodne kierunki studiów, spośród których wiele osób z pewnością może wybrać te związane z ich największymi pasjami. W dodatku myślę, że Zielona Góra jest miejscem przyjaznym do studiowania.

K.P. Zdecydowanie polecam podjęte przeze mnie studia każdemu, kto interesuje się zagadnieniami z dziedziny chemii, biologii, medycyny oraz mechaniki i informatyki. Dzięki rozbudowanemu programowi studiów znajdziecie dziedzinę, w której chcecie się rozwijać, tworząc wspaniałe, innowacyjne projekty, które mogą zmienić oblicze medycyny. 
 

K.M.W. Z pewnością mogę stwierdzić, że studia na UZ to wspaniały czas, a także szansa na samorozwój. Szeroki wybór kierunków studiów oraz specjalizacji, umożliwiający w przyszłości podjęcie wymarzonej pracy.
 

M.Z. Tegorocznych maturzystów zachęcam do studiowania na Uniwersytecie Zielonogórskim, który otworzy przed nimi szereg nowych możliwości, a opieką otoczą, wedle moich odczuć, najlepsi wykładowcy. Na prawdę wystarczy tylko chcieć i wykazać te chęci, by dostać wiele pomocy i owocnych rad. 

 

Jakie macie plany na przyszłość – szkoły doktorskie, praca zawodowa, urzeczywistnianie marzeń, a może coś innego?

A.G. Nie mam bardzo skonkretyzowanych planów, najpewniej zaraz po obronie pracy magisterskiej zacznę rozglądać się za pracą zawodową. Najchętniej zostałabym na UZ jeszcze rok albo dwa :). 
 

K.O. Pozostaję otwarta na muzyczny rozwój oraz na podejmowanie kolejnych artystycznych przedsięwzięć. W przyszłości chciałabym realizować swoje koncepcje muzyczne we własnych projektach i nagraniach, a w podejmowanej pracy odzwierciedlać swoje pasje. 
 

K.P. Idealnym rozwiązaniem byłoby dalej rozwijać swoją wiedzę, budować karierę zawodową oraz urzeczywistniać marzenia w jednym. Myślę, że będę dążyć do realizacji tego połączenia.  
 

K.M.W. W przyszłości chciałabym prowadzić własną działalność oraz wykorzystać wszystkie umiejętności oraz doświadczenia zdobyte na studiach. Rozważałam również szkołę doktorską, ale czas jeszcze pokaże, jak to się w życiu ułoży.
 

M.Z. Moje plany na przyszłość wciąż są niesprecyzowane, wciąż rozważam podjęcie dalszej nauki w szkole doktorskiej, jest to jednocześnie moje marzenie ale wiem, że nie jest to proste. 

Magdalena Zaraś.jpg

Magdalena Zaraś. Fot. archiwum prywatne.

Jaką książkę ostatnio przeczytałyście? Czy możecie polecić innym jakiś film?
 

A.G. Ostatnio przeczytałam ,,Położną z Auschwitz” autorstwa Magdy Knedler. Jest to opowieść o Stanisławie Leszczyńskiej. Piękna książka, polecam każdemu. 
 

K.O. Przeczytałam ostatnio książkę pt. „Być jak płynąca rzeka” Paulo Coelho. Myślę, że jej treść zawiera wiele prostych i jednocześnie ważnych prawd. Z filmów szczerze polecam „Atlas chmur” reż. L. i L. Wachowskich oraz T. Tykwera. 
 

K.P. Książka, którą ostatnio przeczytałam to „Jeszcze jeden oddech” – pomaga zweryfikować system wartości. Jeżeli chodzi o filmy, to nie będę przytaczać konkretnego tytułu ponieważ nie potrafię wybrać „ulubieńca”, ale zdecydowanie polecam komedie, śmiech to zdrowie. 
 

K.M.W. W ostatnim czasie zafascynowałam się książkami Remigiusza Mroza, a ściślej - serią dotyczącą historii o Burzy i Sewerynie Zaorskim. („Listy zza grobu”, „Głosy z zaświatów”, „Szepty spoza nicości”), a także „Nieodnaleziona” i „Nieodgadniona”
 

M.Z. Ostatnią przeczytaną przeze mnie książką była ,,Położna z Auschwitz”, autorstwa Magdaleny Knedler, a ostatni film przeze mnie obejrzany to ,,Gierek'', wyreżyserowany przez Michała Węgrzyna. 

 

Co lubicie robić w wolnym czasie ? Czy macie jakieś pasje, hobby?
 

A.G. Moim hobby jest praca w ogrodzie. W domu też mam wiele roślin. Praca przy nich mnie relaksuje i ciągle dokupuję nowe okazy, ale niestety mam na nie coraz mniej miejsca.
 

K.O. W wolnym czasie poza muzyką lubię zajmować się również malarstwem. Jednocześnie uwielbiam podróżować oraz poznawać kultury z różnych części świata. 
 

K.P. Moim hobby oraz wieloletnim uzależnieniem jest sport. Dobry trening zapewnia wyciszenie głowy oraz pomimo wysiłku, naładowanie baterii do dalszych działań, także tych na polu naukowym. 
 

K.M.W. W wolnym czasie bardzo lubię czytać książki, a także spędzać czas z rodziną i przyjaciółmi. 
 

M.Z. Mój czas w pełni poświęcam mojemu ukochanemu psu, maltańczykowi, który wabi się Coco. Wolny czas często wykorzystuję na podróże i relaksuję się przy czytaniu książek. 
 

Serdecznie dziękuję za rozmowę i jeszcze raz gratuluję przyznanych stypendiów.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT