Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Pierwsza edycja Okręgowej Olimpiady Statystycznej na Uniwersytecie Zielonogórskim

13 stycznia 2017 r.

 

Olimpiads.png

 

Już dziś na Uniwersytecie Zielonogórskim rozpocznie się pierwsza edycja Okręgowej Olimpiady Statystycznej. Do zawodów okręgowych zakwalifikowało się 33 uczniów z 13 szkół z: Międzyrzecza, Żar, Zielonej Góry, Nowej Soli, Gorzowa Wlkp., Ośna Lubuskiego, Krosna Odrzańskiego i Słubic. W sumie w województwie lubuskim na etapie szkolnym Olimpiady Statystycznej wzięło udział 89 uczniów z 14 szkół ponadgimnazjalnych.


Organizatorami Olimpiady Statystycznej są: Główny Urząd Statystyczny, Polskie Towarzystwo Statystyczne oraz Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach. Między Komitetem Okręgowym w Zielonej Górze a Uniwersytetem Zielonogórskim zostało podpisane porozumienie o nawiązaniu współpracy dotyczącej organizacji olimpiady.


Jak podkreślają organizatorzy, Olimpiada Statystyczna jest nowością w polskim systemie oświaty. Mimo, że z definicji ma weryfikować wiedzę statystyczną, to nawiązuje do zagadnień z matematyki, informatyki, geografii, przyrody oraz wielu innych dziedzin nauki. Ma zatem charakter interdyscyplinarny.


Olimpiada składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Część pisemna polega na rozwiązaniu testu, którego struktura i zasady oceniania są identyczne, jak podczas zawodów szkolnych. Test przeprowadzany jest w sposób tradycyjny, składa się z 29 pytań i trwa 45 minut. W tej części można uzyskać maksymalnie 50 punktów.


Część ustna polega na udzieleniu odpowiedzi przed 3-osobową komisją egzaminacyjną, na jedno (wylosowane przez uczestnika) pytanie problemowe, które będzie wymagało omówienia wskazanego w pytaniu zagadnienia z jednego z następujących obszarów tematycznych:

Rynek. Gospodarka. Przedsiębiorstwo;
Przemiany społeczno-gospodarcze w Polsce;
Technologia, przyroda, nauki o zdrowiu.

W części ustnej omawiane zagadnienia zostają ograniczone tylko do Polski w podziale na regiony

 

Olimpiada rozpocznie się o godz. 10.00 w sali nr 207 na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul. prof. Z. Szafrana 4a

II piętro: sala 207 (cz. pisemna), sala 208 (cz. ustna)

 

 

 

 

 

Ramowy harmonogram zawodów okręgowych Olimpiady Statystycznej 13.01.2017r.

 

9:15 – 9:45 rejestracja uczestników

 

Część pisemna zawodów okręgowych

10:00 – 10:15 powitanie, wypełnienie kart uczestnika, rozdanie testów, omówienie zasad wypełniania testów i naklejania kodów

10:15 – 11:00 rozwiązywanie testu

11:10 – 13:00 sprawdzenie testów przez komisje egzaminacyjne

13:00 – 13:10 ogłoszenie wyników części pisemnej z zaznaczeniem osób zakwalifikowanych do części ustnej

 

Część ustna zawodów okręgowych

13:30 – 16:30 przeprowadzenie części ustnej

16:30 ogłoszenie wyników, rozdanie dyplomów i nagród lub poinformowanie o terminie ich wręczenia

 

Uwaga:

1) Podane godziny mają charakter orientacyjny

2) W trakcie sprawdzania testów uczestnicy mają możliwość wzięcia udziału w wykładach/prezentacjach przygotowanych przez Organizatorów

 

Więcej o Olimpiadzie: http://stat.gov.pl/portal-edukacyjny/olimpiada-statystyczna/informacje/program/

 

 

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT