Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Planowana współpraca Uniwersytetu Zielonogórskiego z Hochschule Zittau/Görlitz

6 października 2022 r. 

Zittau.jpg

Stoją od lewej: prof. A. Pieczyński, K. Kaliszuk, prof. dr.-ing. Alexander Kratzsch, prof. W. Strzyżewski, Thomas Zenker. Fot. Katarzyna Doszczak.

Dziś na Uniwersytecie Zielonogórskim gościła delegacja z miasta partnerskiego Zittau (Saksonia). W spotkaniu z ramienia uczelni uczestniczyli: rektor UZ - prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski, prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą dr hab. inż. Marcin Mrugalski, prof. UZ oraz prorektor ds. rozwoju i finansów dr hab. inż. Andrzej Pieczyński, prof. UZ. Zieloną Górę reprezentował wiceprezydent miasta – Krzysztof Kaliszuk. Zittau reprezentowali: burmistrz miasta - Thomas Zenker oraz rektor Hochschule Zittau/Görlitz prof. dr.-ing. Alexander Kratzsch.Rozmowy prowadzone podczas spotkania na UZ dotyczyły realizacji planowanych wspólnych przedsięwzięć i projektów. Między innymi współdziałania w zakresie utworzenia programów transgranicznych, wspólnego kształcenia – wyboru kierunków na których takie kształcenie mogłoby się odbywać wraz z wymianą studencką oraz stworzeniu międzynarodowych zespołów badawczych. 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT