Podium dla kierunku fizyka w rankingu Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy"

18 czerwca 2019 r.

 

DSC03715.JPG

W ubiegłym tygodniu Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" po raz kolejny przedstawiła ogólnokrajowy  ranking Uczelni Akademickich oraz poszczególnych kierunków studiów na rok 2019. Kierunek fizyka prowadzony na Wydziale Fizyki i Astronomii UZ zajął 3. miejsce spośród 15. wydziałów uniwersyteckich.  Warto zauważyć, że wśród piętnastu ocenianych kryteriów WFiA UZ w pięciu z nich zajął pierwsze miejsce:
 

- dostępność kadr wysokokwalifikowanych dla studentów

- uprawnienia do nadawania stopni naukowych

- nadane stopnie naukowe

- cytowalność prac naukowych

- Field-Weighted Citation Impact

 Ranking::

 

 

Na kierunku fizyka oferowane są specjalności: astrofizyka i fizyka komputerowa (z nową pracownią komputerową) oraz fizyka teoretyczna. Na kierunku fizyka medyczna studenci podczas zajęć praktycznych w Szpitalu Uniwersyteckim im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze mają do dyspozycji pracownię fizyki medycznej oraz możliwość zapoznania się z najnowocześniejszym sprzętem medycznym.


Doktoranci Wydziału, ale również studenci I i II stopnia, uczestnicząc w projektach naukowych, prowadzą pomiary w laboratoriach czy obserwatoriach na całym świecie. Owocem tego są nie tylko liczne publikacje, ale również biegłość w obsłudze aparatury czy programowaniu oraz umiejętność  analizy danych różnego typu, co przekłada się na możliwość podjęcia pracy w najlepszych instytutach naukowych oraz wszędzie tam, gdzie przy rozwiązywaniu problemów wykorzystuje się zaawansowane metody analizy i syntezy (np. w bankach czy ośrodkach analiz rynkowych).


Instytut Fizyki prowadzi badania zarówno z zakresu fizyki doświadczalnej, jak i teoretycznej: spektroskopię EPR i FMR, badania eksperymentalne i symulacje nowych materiałów oraz nanomateriałów funkcjonalnych, fizykę plazmy elektronowej, zagadnienia symetrii mikroświata, zagadnienia optyki kwantowej, informatykę kwantową, fizykę magnetyzmu, metody matematyczne fizyki, mechanikę analityczną i układy nieliniowe oraz astrofizykę wysokich energii.

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT