Podpisanie listu intencyjnego

porozumienie Gryzyna 2.jpg

Stoją od lewej: Wadim Tyszkiewicz i prof. Andrzej Pieczyński. Fot. Krzysztof Burda

6 czerwca 2016 r.

 

 

Dzisiaj, to jest w poniedziałek 6 czerwca 2016 r. w Gryżynie  (gmina Bytnica) podczas posiedzenia konwentu Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego został podpisany list intencyjny pomiędzy Zrzeszeniem a Uniwersytetem Zielonogórskim. Strony stwierdzają w nim wolę podjęcia  współpracy w zakresie działalności naukowo-badawczej, edukacyjnej i promocyjnej. W imieniu Zrzeszenia list podpisał  jego prezes Wadim Tyszkiewicz, a w imieniu UZ prorektor ds. rozwoju dr hab. inż. Andrzej Pieczyński, prof. UZ.

 


Ponadto prof. A Pieczyński zaprezentował „Uniwersytet Zielonogórski – jego potencjał i kompetencje jako wsparcie innowacyjnej gospodarki”. Sylwia Domańska z Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii UZ przedstawiła „CPTT UZ – most łączący naukę z biznesem”, a Krzysztof Burda, z Parku Naukowo-Technologicznego UZ sp. z o.o. omówił „Możliwości współpracy gmin z Parkiem Naukowo - Technologicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego”.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT