Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Podpisanie listu intencyjnego pomiędzy UZ a SITK

 

10 listopada 2015 r.

 

Wczoraj w siedzibie Wydziału Technologii – Laboratorium Drogowego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Raculi, został podpisany list intencyjny, dotyczący współpracy pomiędzy Uniwersytetem Zielonogórskim a zielonogórskim oddziałem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej.


Sygnatariuszami listu byli:  Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. Tadeusz Kuczyński oraz Prezes Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej - Andrzej Ladaczyński.

 

 

gddkia-uz.jpg
fot. Artur Steciąg

 

Celem przewodnim podpisania tego dokumentu jest wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy stronami w zakresie teorii i praktyki na rzecz rozwoju infrastruktury komunikacyjnej oraz intensyfikacja współpracy nauki z praktyką , rozwój przedsiębiorczości i lepsze przygotowanie absolwentów do pracy w zawodzie inżyniera.

Jak powiedział prof. Tadeusz Kuczyński, Rektor UZ - uniwersytet nie funkcjonuje w próżni, musi rozwijać się w środowiskach, w których działają odpowiednie dyscypliny naukowe. Chcemy iść jako uczelnia bardzo mocno w kierunku kształcenia praktycznego.

Spotkanie prowadził prof. Adam Wysokowski – kierownik Zakładu Dróg i Mostów Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UZ. 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT