Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Pokój/wojna - humanistyka wobec wyzwań współczesności – międzynarodowa konferencja na UZ

10 listopada 2015 r.

 

W dniach 18-19 listopada 2015 r. na Uniwersytecie Zielonogórskim odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa Pokój/wojna - humanistyka wobec wyzwań współczesności. Organizatorami tego wydarzenia są: Instytut Filozofii, Instytut Filologii Polskiej i Instytut Politologii Wydziału Humanistycznego we współpracy z Państwowym Uniwersytetem im. Iwana Franki w Żytomierzu, Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej oraz Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej w Zielonej Górze.


Konferencja zostanie otwarta w środę (18 listopada) o godz. 13.50 w auli Biblioteki Uniwersyteckiej przy al. Wojska Polskiego 71.


Natomiast w czwartek (19 listopada), o godz. 9.00 odbędzie się debata pt. Współczesne oblicza wojny, którą poprowadzi Iwona Szablewska - dyrektor Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Zielonej Górze.

 

O konferencji:


Żyjemy w świecie wojen i konfliktów. W ostatnim czasie to stwierdzenie przestało być tylko sloganem. Wydarzenia dziejące się w ostatnich latach na Bliskim Wschodzie, w Afryce czy na Ukrainie uprzytamniają, zwłaszcza mieszkańcom Europy Wschodniej i Środkowo-Wschodniej, że świat drugiej dekady XXI wieku nie jest miejscem bezpiecznym, a scenariusz rozwoju kultury i cywilizacji wcale nie musi zawierać nadziei na pokój.


Zmieniająca się sytuacja społeczno-polityczna stawia pod znakiem zapytania dotychczas wypracowany ład międzynarodowy, a kultywowane dotychczas, szczególnie w zachodniej Europie, wartości wymagają reorientacji myślenia na temat bezpieczeństwa, postępu, solidaryzmu, uniwersalizmu kulturowego, cywilizacyjnej jedności/wspólnoty. Ów kryzys stanowi szczególne wyzwanie dla humanistyki – dziedziny, która w źródłowej refleksji wszystkich swych dyscyplin ukierunkowana jest na ochronę podstaw ludzkiego istnienia, a tym samym na obronę wizji świata, któremu patronuje hasło „pokój”.


Jak humanistyka odpowiada na wyzwania rzeczywistości, która jest w coraz większym stopniu zagrożona wojną? Czy pozwala zrozumieć zawiłe procesy prowadzące do przemocy? Czy i jak pomaga rozwijać postawy pozwalające na konstruktywne, pokojowe rozwiązywanie konfliktów? Jak diagnozuje wojnę i w jaki sposób zachęca do działań na rzecz pokoju? Czy może oferować namysł i refleksję, której stawką jest przyszłość? To tylko niektóre z pytań, na które uczestnicy konferencji będą szukać odpowiedzi.


Podczas konferencji, której celem jest interdsycyplinarna analiza zjawisk związanych z narastającym zagrożeniem wojną, naukowcy będą przyglądać się wszystkim wyżej sygnalizowanym kwestiom oraz rozważać wszelkie aspekty zagadnień „wojny” i „pokoju”. Jak mówią organizatorzy: Nie łudzimy się, że humanistyka może zmienić bieg zdarzeń współczesnego świata, ufamy jednak, że ma możliwości, by nań oddziaływać, m.in. poprzez diagnozowanie sytuacji, rozpoznawanie ukrytych pod powierzchnią zjawisk, interpretację społeczno-politycznych procesów, przy czym istotną rolę odgrywa tu sfera symboliczna zawarta w wytworach kultury.


Tematyka referatów obejmuje m.in. takie obszary badawcze, jak:

- antropologia pokoju i wojny,

- filozofia pokoju,

- etyczne aspekty bezpieczeństwa i pokoju,

- polemologia,

- uchodźcy wojenni,

- funkcjonowanie organizacji międzynarodowych odpowiedzialnych za utrzymanie pokoju na świecie,

- idee pokoju i bezpieczeństwa w historii, polityce, filozofii i literaturze,

- siła i przemoc kontra koncyliacja i zasada nonviolence w polityce,

- konflikty zbrojne i terroryzm międzynarodowy,

- idee pacyfistyczne i wojenne w tekstach literackich,

- literatura na usługach wojny/pokoju,

- utwór literacki jako źródło wyobrażeń dotyczących wojny i pokoju,

- wojna i pokój jako motyw literacki, topika wojenna,

- związek tematyki wojennej z konstrukcją bohatera i świata przedstawionego utworu,

- wojna/pokój w mediach.

 

pokój wojnaFinał.jpg

 

Program konferencji:

 

 

18 listopada 2015 r.

Miejsce obrad: Aula Biblioteki Uniwersyteckiej, Al. Wojska Polskiego 71

 

Godz. 13.50 – Otwarcie Konferencji

 

Obrady plenarne – cz. I

Prowadzący: dr hab. Roman Sapeńko, prof. UZ, Instytut Filozofii, Uniwersytet Zielonogórski

 

14.00 - 14.20

1 - Rola działaczy kultury i sztuki w wojennym konflikcie na Wschodzie Ukrainy/Роль деятелей культуры и искусства в военном конфликте на востоке Украины

Prof. Nikołaj Browko, Narodowa Akademia Muzyczna Ukrainy, Kijów, Ukraina


14.20 - 14.40

2 - Kryzys na Ukrainie: specyfika dyskursu politycznego i świadomości/Кризис в Украине: особенности политического дискурса и сознания

Prof. Irina Wilczyńska, Kijowski Narodowy Uniwersytet Kultury i Sztuki, Kijów, Ukraina


14.40 - 15.00

3 - Strategie przetrwania. Polska filozofia w czasie II wojny światowej

Dr hab. Stefan Konstańczak, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski


15.00 - 15.20

4 - Studium wybranych aspektów konfliktu w przestrzeni gier komputerowych

Dr hab. inż. Sławomir Nikiel, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski

 

Dyskusja

 

Przerwa kawowa 15.40 - 16.00

 

Obrady plenarne – cz. II

Prowadzący: dr hab. Jarosław Macała, prof. UZ, Instytut Politologii, Uniwersytet Zielonogórski

 

16.00 - 16.20

5 - Pokój w wypowiedziach Jana Pawła II na podstawie wypowiedzi wygłaszanych podczas Światowych Dni Modlitw o Pokój w Asyżu

Dr hab. Anastazja Seul, Uniwersytet Zielonogórski


16.20 - 16.40

6 - Hektor w bratobójczej walce. Heroiczne wzorce w kilku antycznych narracjach o wojnach domowych

Dr Mariusz Plago, Uniwersytet Wrocławski


16.40 - 17.00

7 - Uchodźcy w Polsce. Problemy metodologiczne i etyczne w ujęciu zjawiska

Dr Joanna Janiszewska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy


17.00 - 17.20

8 - Bezradność. Polska proza wobec II wojny światowej

Dr hab. Dariusz Kulesza, prof. UwB, Uniwersytet w Białymstoku


17. 20 - 17.40

9 - Michaela Walzera teoria wojny sprawiedliwej

Dr Agnieszka Szczap, Uniwersytet Zielonogórski

 

 

Dyskusja. Zakończenie obrad

 

Godz. 19.30 – Uroczysta kolacja

 

19 listopada 2015 r.

Miejsce obrad: Galeria Biblioteki Uniwersyteckiej, Al. Wojska Polskiego 71

 

Godz. 9.00 - 10.30 – Debata pt. Współczesne oblicza wojny

Prowadząca: Iwona Szablewska - Dyrektor Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Zielonej Górze

 

Godz. 10.30 - 11.00 – Przerwa kawowa

 

Panel I - Filozoficzny


Godz. 11.00 - 13.45

Miejsce obrad: Aula Biblioteki Uniwersyteckiej, Al. Wojska Polskiego 71

 

Prowadzący: dr hab. Stefan Konstańczak, prof. UZ, Instytut Filozofii, Uniwersytet Zielonogórski
 

1. Tolerancja/atolerancja w warunkach konfliktu wojennego a problem artystycznej racjonalności świata/«Толерантность/интолерантность» в условиях военного конфликта и проблема художественной рациональности мифа

Prof. Eliena Poliszczuk, Państwowy Uniwersytet w Żytomierzu, Ukraina


2. Michał Bakunin – apostoł zniszczenia?

Mgr Katarzyna Turonek-Ostrowska, Uniwersytet Zielonogórski


3. Filozofowanie jako „stan wojny”. Uwagi metafilozoficzne, metodologiczno-heurystyczne i historyczno-filozoficzne

Mgr Antoni Płoszczyniec, Uniwersytet Wrocławski


4. Polifurkacja cywilizacji: świat człowieka w czasie wojny i pokoju/Полифуркация цивилизации: жизненный мир человека в войне и в мире

Prof. Natalia Żukowa, Instytut Kulturoznawstwa Narodowej Akademii Sztuki Ukrainy, Kijów, Ukraina


5. Wojna a media na przykładzie konfliktu Ukraina–Rosja

dr hab. Roman Sapeńko, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski


6. Muzeum jako propagator pamięci zbiorowej w warunkach konfliktu zbrojnego na wschodzie Ukrainy/Музей как выразитель коллективной памяти в условиях вооруженного конфликта на востоке Украины

Maria Czumak, doktorantka Instytutu Sztuki, Folklorystyki i Etnologii im. M. Rylskiego NANU, Kijów, Ukraina

 

Dyskusja

 

Panel II – Literaturoznawczy

Godz. 11.00 - 13.45

Miejsce obrad: Aula A, al. Wojska Polskiego 69

 

Prowadzący: dr hab. Dariusz Kulesza, prof. UwB, Uniwersytet w Białymstoku

 

1. Portrety czeczeńskich bojowników w reportażach Wojciecha Jagielskiego

Dr Katarzyna Sokołowska, Uniwersytet w Białymstoku


2. W imieniu Kobiet Podziemnych, czyli odwołania do topiki wojennej w pisarstwie Sylwii Chutnik

Mgr Bożena Fąfara, Uniwersytet Rzeszowski


3. Człowiek w wojennych przestrzeniach. Topika wojny w prozie Piotra Guzego

Mgr Marcelina Janisz, Uniwersytet Rzeszowski


4. Literackie świadectwa czasu wojny. Rzeczy, które nieśli Tima O’Briena i Daleka północ Alfreda Rogalskiego.

Mgr Marta Adaśko, Uniwersytet Jagielloński


5. „Oblicze wojny” jako odpowiedź ukraińskiej artystki Darii Marczenko na rosyjsko-ukraiński konflikt/”Лицо войны” как ответ украинского художника Дарьи Марченко на русско-украинский военный конфликт

Mgr Inna Isniuik, Państwowy Uniwersytet w Żytomierzu, Ukraina


6. Ironia i patos w polskiej poezji o Zagładzie

Mgr Anna Hajduk, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie


7. „Zawód totalny”. Wkład korespondenta wojennego w objaśnianie rzeczywistości

Mgr Aleksandra Bączek, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski


8. Wojna i poezja. Krąg Stefana Georga i "Tajne Niemcy"/War and poetry. The circle of Stefan George and the "Secret Germany"

Dr Giancarlo Lacchin, Uniwersytet w Mediolanie, Włochy

 

Panel III - Politologiczny

Godz. 11.00 - 13.45

Miejsce obrad: Aula H, al. Wojska Polskiego 71 A

 

Prowadzący: dr hab. Ryszard Michalak, Instytut Politologii, Uniwersytet Zielonogórski

 

1. Wojna i bezpieczeństwo w warunkach globalizacji

Dr Jadwiga Błahut-Prusik, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie


2. Antywojenne założenia geopolityki krytycznej

Dr Tomasz Klin, Uniwersytet Wrocławski


3. Historia w służbie polityki – wykorzystanie polityki historycznej do legitymizacji rosyjskiej agresji na Ukrainę

Dr Przemysław Mazur, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie


4. Reżim ustrojowy, jako determinant obrony państwa. Analiza zagadnienia na przykładzie PRL i III RP

Dr Paweł Skorut, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie


5. Ameryka Łacińska – ziemia nadziei czy przeklęta?

Dr Ryszard Gaj, Uniwersytet w Białymstoku


6. Wojna jako forma przemocy w czasie socjalnych transformacji/Война как форма насилия в период социальных трансформаций

Dr Wadim Ślusar, Państwowy Uniwersytet w Żytomierzu, Ukraina


7. Czy na Bliskim Wschodzie możliwy jest trwały pokój?

Mgr Beata Belica, Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni


8. Wojny futbolowe w Hiszpanii przedłużeniem polityki?

Mgr Wioletta Huzar, Uniwersytet Zielonogórski

 

Dyskusja

 

Panel IV – Wojna w kulturze popularnej

Godz. 11.00 – 13.45

Miejsce obrad: sala seminaryjna 212 (2 p.) Biblioteki Uniwersyteckiej, Al. Wojska Polskiego 71

Prowadzący: dr hab. Bogdan Trocha, prof. UZ, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Zielonogórski 

 

1. Wizualne praktyki wojny: sytuacja modernizmu i postmodernizmu/Визуальные практики войны: ситуация Модерна и Постмодерна

Prof. Eliena Pawłowa, Kijowski Narodowy Uniwersytet im T. Szewczenki, Kijów, Ukraina


2. Różne sposoby mówienia o pokoju. Idee pacyfistycznie w filmowych komediach

Mgr Alicja Skowronek, Uniwersytet Szczeciński


3. Kodeksy etyczne robotów bojowych

Dr Rafał Kopeć, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie


4. Cywilizacja agresji a media

Mgr Julita Oparska, Uniwersytet Zielonogórski


5. Zabawa w wojnę – reprezentacje wojny w grach komputerowych

Dr Marcin Sieńko, Uniwersytet Zielonogórski


6. Rola współczesnych gier w kształtowaniu postawy militarystycznej

Mgr Kamil Kleszczyński, Uniwersytet Zielonogórski


7. Okropności wojny - nowoczesne formy estetyzacji okrucieństwa

Dr Artur Pastuszek, Uniwersytet Zielonogórski

 

Godz. 14.00 - 14.45 – Obiad, Restauracja „Rabarbar”, Budynek Główny, Al. Wojska Polskiego 69, parter

 

Panel I - Filozoficzny, cz. 2

Godz. 15.00 - 17.45

Prowadzący: dr hab. Tomasz Mróz, Instytut Filozofii, Uniwersytet Zielonogórski

 

1. Problem „wojny i pokoju: refleksja egzystencjalno-kulturologiczna/ Проблема «войны и мира»: экзистенциально-культурологические рефлексии

Doc. Łarisa Babuszka, Narodowy Uniwersytet Technologii Żywienia, Kijów, Ukraina


2. Alberta Schweitzera koncepcja pokoju jako wypływająca z idei czci dla życia

Mgr Dorota Brylla, Uniwersytet Zielonogórski


3. „Cywilizacja na ławie oskarżonych”. Problematyka wojny i pokoju w filozofii Leszka Kołakowskiego.

Mgr Renata Merda, Uniwersytet Zielonogórski


4. Anarchokomunizm jako pokojowa wizja społeczeństwa w twórczości Piotra Kropotkina

Mgr Angelina Weimann, Uniwersytet Zielonogórski


5.Thomasa C. Schellinga filozofia wojny, czyli teoria gier a wojna

Mgr Radosław Plato, Uniwersytet Szczeciński


6. Miasto jako przestrzeń konfliktu: wpływ irracjonalnych komponentów struktury miejskiej/Город как пространство где воплощается конфликт: влияние иррациональных компонентов городской структуры

Mgr Ksenia Gurżi, Ukraiński Instytut Strategii Globalnego Rozwoju, Kijów, Ukraina

 

Panel II - Literaturoznawczy, cz. 2

Godz. 15.00 - 17.45

Prowadzący: dr hab. Anastazja Seul, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Zielonogórski

 

1. Spór i wojna w strukturze narracji greckiej tradycji oralnej

Dr Karol Zieliński, Uniwersytet Wrocławski


2. Idea ojczyzny jako wartość kształtująca poetycką eschatologię i poetycki autoportret Tadeusza Gajcego

Mgr Rafał Brasse, Uniwersytet Zielonogórski


3. Czy można nadrobić zaległości w wychowaniu pokoleń? Wojna jako bezwzględna nauczycielka

Mgr Katarzyna Popek, Uniwersytet Łódzki


4. „W Drodze” jako przykład czasopisma wojennego

Mgr Wiolleta Radziejewska, Uniwersytet Zielonogórski


5. Ku reorientacji myślenia studentów: humanistyczny kontekst pokojowej wizji świata

Dr Joanna Kapica-Curzytek, Uniwersytet Zielonogórski


6. Pokój i wojna w metaforach/МИР и ВОЙНА в метафорах

Dr Tatiana Nabierieżniewa, Kijowski Narodowy Uniwersytet im T. Szewczenki, Kijów, Ukraina

 

Panel III - Politologiczny, cz. 2

Godz. 15.00 - 17.45

Prowadzący: dr hab. Stefan Dudra, prof. UZ, Instytut Politologii, Uniwersytet Zielonogórski

 

1. Politycy z FDP w sprawie wojny i pokoju

Dr Aleksandra Kruk, Uniwersytet Zielonogórski


2. Wojna (nie)sprawiedliwa? Warunek causa iusta

Mgr Patryk Petrus, Uniwersytet Zielonogórski


3. Wojna czy pokój? Analiza stosunków chińsko-tajwańskich

Mgr Ewa Świętek, Uniwersytet Zielonogórski


4. 'Co by było gdyby? Hipotetyczna refleksja nad krajobrazem III wojny światowej'

Dr Piotr Pawlak, Instytut Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie


5. Polska wobec problemu Państwa Islamskiego

Dr Piotr Pochyły, Uniwersytet Zielonogórski


6. Wojny pogodowe – spekulacje, a fakty

Mgr inż. Robert Zielonka, Uniwersytet Zielonogórski


7. Wojna i pokój jako temat literatury kurdyjskiej/War and peace as a theme in Kurdish literature

Dr Farhang M. Muhamad, Salahadin University – Erbil, Irak


8. Etapy formowania się doktryny „Ruskiego Świata” oraz jej rola we wschodnioukraińskim konflikcie/Этапы формирования доктрины “Русский мир” и ее роль в восточноукраинском конфликте

Władimir Gurżi, Ukraiński Instytut Strategii Globalnego Rozwoju, Kijów, Ukraina

 

Dyskusja

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT