Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Polsko-Francuska Nagroda Naukowa

20 sierpnia 2019 r.

baner_pl fr.jpg

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej i Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego, Badań Naukowych i Innowacji (MESRI) we Francji, we współpracy z Francuską Akademią Nauk, zapraszają do nadsyłania zgłoszeń do pierwszego konkursu o Polsko – Francuską Nagrodę Naukową im. Marii Skłodowskiej i Pierre’a Curie. Celem nagrody jest podkreślenie znaczenia polsko-francuskiej współpracy naukowej.


Nagroda zostanie przyznana parze współpracujących ze sobą naukowców z Polski i Francji w dowód uznania ich wspólnych osiągnięć badawczych, które przyczyniły się do zacieśnienia współpracy naukowej między obu krajami.


Laureaci otrzymają po 15 tys. euro, w tym 5 tys. euro jako nagrodę indywidualną i 10 tys. euro w postaci subsydium na kontynuowanie współpracy naukowej.


Zgłoszenia przyjmowane są w trybie nominacji i autonominacji. Parę kandydatów może nominować każdy czynny przedstawiciel polskiego i francuskiego środowiska naukowego. Nominacje mogą dotyczyć badaczy reprezentujących wszystkie grupy i dziedziny nauk.


Zgłoszenia można nadsyłać do 30 września 2019 r. Ogłoszenie wyników i ceremonia wręczenia nagród odbędzie się na zakończenie Polsko-Francuskiego Roku Nauki pod koniec 2019 r.


Każda nominacja musi wskazywać dwóch naukowców dowolnej narodowości (jednego pracującego w Polsce i jednego we Francji) przynajmniej ze stopniem naukowym doktora, którzy mogą poszczycić się wspólnym osiągnięciem naukowym.


Nominacje należy składać w języku angielskim w formie elektronicznej za pośrednictwem strony FNP: www.fnp.org.pl


Wyboru laureatów dokona polsko-francuska kapituła powołana przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i Francuską Akademię Nauk.


Więcej informacji: Polsko-Francuska Nagroda Naukowa im. Marii Skłodowskiej i Pierre’a Curie

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT