Ponad 3 tys. uczniów w Lubuskiem weźmie udział w etapie finałowym Międzynarodowego Konkursu Mathématiques sans Frontières

 

 

25 lutego 2019 r.

 

 

MatematykaBezGranic_sm.jpg

We wtorek, 26 lutego 2019 r. w godzinach 10:00-11:30 w polskich szkołach odbędzie się etap finałowy Międzynarodowego Konkursu „Mathématiques sans Frontières” („Matematyka bez Granic”) Senior, do którego przystąpi 16 164 uczniów, 617 klas ósmych szkół podstawowych, trzecich klas gimnazjów oraz pierwszych szkół ponadgmnanazjalnych z 267 szkół w Polsce, w tym 2409 uczniów, 98 klas z 48 szkół z regionie Lubusko-Zachdniopomorskim (w tym 2030 uczniów, 83 klasy z 36 szkół województwa lubuskiego).

W Zielonej Górze w Konkursie udział biorą uczniowie z 17 klas z 8 szkół podstawowych i gimnazjów i 5 klas z trzech liceów ogólnokształcących – I im. E. Dembowskiego, IV i V im. K. Kieślowskiego.

 

Natomiast 27 lutego 2019 r. (środa) w godzinach 10:00-10:50 odbędzie się etap finałowy Międzynarodowego Konkursu „Mathématiques sans Frontières” („Matematyka bez Granic”) Junior, do którego przystąpią uczniowie piątych i szóstych klas szkół podstawowych – 9 276 uczniów (434 klasy) z 144 szkół podstawowych w Polsce w tym 1 558 uczniów, 69 klas z 26 szkól w Regionie Lubusko-Zachodniopomorskim (w tym1300 uczniów z 57 klas z 20 szkół województwa lubuskiego).

W Zielonej Górze w Konkursie wezmą udział uczniowie z 34 klas z 9 szkół podstawowych – najwięcej, bo aż 11 klas, zgłosiło się w SP 18 przy ul. Francuskiej 10.

 

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Mathématiques sans Frontières” (Matematyka bez Granic w bieżącej edycji został wyróżniony honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.  Konkursowi patronuje i wspiera Polskie Towarzystwo Matematyczne, które przy współpracy władz oświatowych oraz Krajowego Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowego Konkursu „Matematyka bez Granic” (KKO MK „MbG”) organizuje i propaguje idee tego konkursu w poszczególnych regionach kraju.
 

Działania KKO MK „MbG” z siedzibą na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego wspierają: Władze Oświatowe, Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Dziekan WMIiE UZ.


 

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Mathématiques sans Frontières” („Matematyka bez Granic”) jest konkursem bezpłatnym, interdyscyplinarnym, uczestniczą w nim całe klasy, które tego samego dnia w ponad 27 krajach świata rozwiązują te same zestawy zadań matematycznych o charakterze aplikacyjnym (częściowo w językach obcych).

 

Udział w tym konkursie zgłaszany jest w październiku przez całą klasę za zgodą nauczyciela matematyki i dyrektora szkoły.


Finał Konkursu odbywa się w tym samym dniu i o tej samej godzinie we wszystkich szkołach, do których uczęszczają klasy - uczestnicy konkursu.


W trakcie finału Międzynarodowego Konkursu „Matematyka bez Granic”- Senior uczniowie rozwiązują, w zależności od kategorii wiekowej, 10 lub 13 zadań, z czego pierwsze zadanie podane jest w językach obcych (angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim i hiszpańskim). Należy przetłumaczyć treść zadania i zapisać rozwiązanie w jednym z podanych języków obcych.


Na tych samych zasadach odbywa się konkurs „Matematyka bez Granic” Junior. W trakcie jego finału uczniowie rozwiązują, w zależności od kategorii wiekowej, 8 lub 9 zadań.


Celem konkursu „Matematyka bez Granic” jest zbliżenie między krajami i miastami Unii Europejskiej, szkołami publicznymi i niepublicznymi, matematyką i językami obcymi.


Konkurs ten ma za zadanie zwiększenie zainteresowania matematyką poprzez pokazanie jej zastosowań w życiu codziennym.


Pozwala on na wykorzystanie własnej inicjatywy w rozwiązywaniu zadań oraz na rozwijanie twórczej aktywności uczniów. Ponadto wyrabia on umiejętność pracy w zespole i zachęca do nauki języków obcych. Daje on również możliwość sprawdzenia swojej wiedzy oraz porównanie jej z wiedzą swoich rówieśników z Europy oraz zachęca do pokonywania barier językowych w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami z krajów Unii Europejskiej.


Podsumowanie wyników etapu finałowego Konkursu odbędzie się na przełomie maja/czerwca 2019 roku w różnych regionach (Regionalnych Komitetach Organizacyjnych Międzynarodowego Konkursu „Matematyka bez Granic” (RKO MK „MbG”), a w Regionie Lubusko-Zachodniopomorskim odbędzie się 5 czerwca 2019 roku na WMIIE UZ.


Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć na stronie::

 

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT