Porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Zielonogórskim a Kenyatta University w Nairobi

 

19 czerwca 2019 r.

 

DSC_2365r.jpg

fot. K. Adamczewski; na zdjęciu: prof. Tadeusz Kuczyński, dr Mildred Nawiri

Dzisiaj (19 czerwca 2019 r.) rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego, prof. Tadeusz Kuczyński, zawarł porozumienie o współpracy z Kenyatta University – drugim co do wielkości kenijskim uniwersytetem publicznym, który ma swoją siedzibę w Nairobi. Stronę kenijską reprezentowała dr Mildred Nawiri.

 

Porozumienie obejmuje wszystkie wydziały Uniwersytetu Zielonogórskiego, a współpraca będzie polegała na:

 

- wymianie kadry akademickiej w celu prowadzenia wspólnych badań, wygłaszania referatów, prowadzenia wykładów i seminariów;

-  wspólnych publikacjach;

-  wymianie informacji, literatury fachowej i materiałów bibliotecznych;

-  współpracy w zakresie opracowywania programów i metod nauczania;

- wymianie studentów i doktorantów w celu odbywania studiów, staży i badań naukowych;

-  organizowaniu i prowadzeniu wspólnych projektów;

- organizowaniu i uczestnictwie we wspólnych przedsięwzięciach naukowych, takich jak konferencje, seminaria, sympozja, szkolenia, itp.;

-  udziale i współpracy w ramach programów międzynarodowych;

- pozyskiwaniu źródeł finansowania działalności organizacyjnej i naukowo-badawczej;

- podejmowaniu działań i przedsięwzięć organizacyjnych w celu komercjalizacji, promocji oraz wsparcia transferu technologii.

 

Uniwersytet Zielonogórski jest związany ponad 70 umowami bilateralnymi z partnerami z zagranicy. Naszymi głównymi partnerami pozostają uczelnie europejskie, choć zwiększa się liczba uczelni partnerskich z takich krajów jak Wietnam.

 

W ramach umów bilateralnych funkcjonują trzy programy podwójnych dyplomów prowadzone przez Wydział Informatyki Elektrotechniki i Automatyki z  Technische Hochschule Mittelhessen  w Niemczech oraz Vilnius Gediminas Technical University – VGTU z Litwy i Wydział Humanistyczny - Polsko-Ukraińskie Centrum Studiów Humanistycznych, w ramach umowy z  Uniwersytetem Narodowym im. Tarasa Szewczenki w Kijowie. Podwójne dyplomowanie obejmuje  kierunki: elektrotechnika, informatyka, automatyka i robotyka oraz filozofia, politologia i filologia polska. Taką formą dyplomowania zainteresowany jest także Kenyatta University, szczególnie w zakresie kierunków inżynierskich.

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT