Porozumienie pomiędzy UZ a Musikschule Frankfurt o kontynuacji działalności Niemiecko – Polskiej Orkiestry Młodzieżowej

 

 

17 czerwca 2016 r.

 

 

Uniwersytet Zielonogórski zawarł w dniu 10 czerwca 2016 r,. porozumienie z Musikschule Frankfurt (Oder), którego celem jest kontynuacja działalności Niemiecko – Polskiej Orkiestry Młodzieżowej założonej w 1973 r.

 

Uniwersytet Zielonogórski obejmuje swoim patronatem Orkiestrę.

Celem patronatu jest sprawowanie przez Uniwersytet Zielonogórski opieki nad Orkiestrą poprzez wspólne inicjatywy uwzględniające oczekiwania, wzmagania i możliwości każdej ze Stron, a w szczególności:

1. popularyzowanie i rozwijanie zainteresowań muzyką, w szczególności wśród uczniów i studentów;

2. wspieranie kontaktów między studentami i uczniami, wykładowcami i nauczycielami w celu rozwoju umiejętności artystycznych;

3. opieka pedagogiczno-artystyczna członków Orkiestry.

 

Patronat jest formą realizacji umów i porozumień:

- umowy między Rzeczpospolitą Polską a Republika Federalną Niemiec zawartej 16 czerwca 1991 r. o „dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy” w części dotyczącej kultury;

- umowy kulturalnej zawartej między RP a RFN z 1997 r., której  art. 16 mówi: Umawiające się strony będą ułatwiać i zachęcać do wszechstronnej partnerskiej współpracy na szczeblu regionalnym i lokalnym, przywiązując szczególne znaczenie do współpracy w regionach przygranicznych.

- porozumienia o współpracy Województwa Lubuskiego z Landem Brandenburg z dnia 15 grudnia 2013 r.

 

Obie strony porozumienia są zgodne, że przed rozpoczęciem roku szkolnego wzgl. Roku akademickiego będą wspólnie uzgadniać działania i aktywność na następny okres, a także, o ile będzie to możliwe, również będą ustalać wspólne projekty na kolejny rok.

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT