Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Poszukiwany pracownik administracyjny do Biura Dziekana Wydziału Zamiejscowego w Sulechowie

17 października 2018 r.

 


Uniwersytet Zielonogórski


ogłasza konkurs na stanowisko


PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO


w Biurze Dziekana Wydziału Zamiejscowego w Sulechowie

 

 


Zakres obowiązków wykonywanych na danym stanowisku:

 


1. Kancelaryjna obsługa ekspedycji przesyłek Wydziału Zamiejscowego w Sulechowie (przyjęcie od poszczególnych działów WZS, ofrankowanie, ważenie, oklejenie, wycena przesyłki, opieczętowanie, wypisywanie druków pomocniczych, ujęcie we właściwej ewidencji, tworzenie z przesyłek pakietów wysyłkowych),


2. Rejestracja faktur i przekazanie do właściwej jednostki WZS,


3. Prawidłowego rozdysponowanie faktur w systemie Dziekanat, przychodzących z Kancelarii UZ ,


4. Zaewidencjonowanie faktur w systemie Quatra w ustalonym trybie,


5. Składanie zamówień w systemie DZIEKANAT,


6. Współpraca z wszystkimi jednostkami UZ,


7.  Przyjmowanie i załatwianie interesantów,


8. .Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dziekana związanych z funkcjonowaniem Dziekanatu.

 


Od kandydatów oczekujemy:


1. Wykształcenia wyższego,


2. Biegłej znajomości obsługi komputera,


3. Znajomości struktury Uczelni,


4. Obsługi systemów uczelnianych,


5. Umiejętności pracy w zespole,


6. Umiejętności dobrej organizacji pracy,


7. Komunikatywności, samodzielności,


8. Zaangażowania i odpowiedzialności, dokładności i systematyczności.


Znajomość języka obcego w stopniu co najmniej komunikatywnym będzie dodatkowym atutem.

 


Kandydat zobowiązany jest złożyć:


• list motywacyjny,


• życiorys (CV),


• prosimy o zawarcie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Uniwersytet Zielonogórski z siedziba w Zielonej Górze (65-417), przy ul. Licealna 9. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.


Zainteresowane osoby, spełniające powyższe kryteria, prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego do dnia 25 października 2018 r. do godz. 15:00  na adres: rekrutacja-pracownikow@adm.uz.zgora.pl lub osobiście w

 

Dziale Osobowym

pokój nr 14

ul. Licealna 9

65-417 Zielona Góra

 


Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 


Pragniemy poinformować, iż administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Uniwersytet Zielonogórski z siedzibą przy ulicy Licealnej 9, 65-417 Zielona Góra.


Ponadto informujemy, że:


1. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którymi możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przy pomocy adresu e-mail: IOD@adm.uz.zgora.pl lub telefonicznie 603474724.


2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Uniwersytet Zielonogórski w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko pracownika administracyjnego. Na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (tj. art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy ochronie danych osobowych).


3. Pani/Pana dane będą przetwarzane do rozstrzygnięcia procesu rekrutacji, ale nie dłużej niż 6 miesięcy od daty złożenia oferty.


4. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.


5. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.


6. Dodatkowo przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.


7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.


8. Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT