Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Powiększyło się grono audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego

2 marca 2022 r.

kurs budownictwo.jpg

Na zdjęciu absolwenci 4 edycji kursu ABRD wraz z komisją egzaminacyjną. Fot. Archiwum Instytutu Budownictwa.

Zakończył się kolejny Kurs Audytorów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na Uniwersytecie Zielonogórskim. Jedynie trzy ośrodki w Polsce mają zgodę na jego prowadzenie. Wśród nich znajduje się ten na UZ.


Od 2015 roku zespół pracowników Zakładu Dróg, Mostów i Kolei Instytutu Budownictwa UZ, przy wsparciu osób z innych ośrodków akademickich z Polski i Niemiec oraz ekspertów z branży, organizuje szereg działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ich działania wpisują się w ogólnoświatowy trend minimalizacji skutków zdarzeń drogowych.


W miniony  piątek, 25 lutego 2022 r. kolejne osoby zdały egzamin końcowy i będą mogły uzyskać od Ministra Infrastruktury Certyfikat Audytora Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.


Aktualne informacje na temat działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego są publikowane na stronie http://www.brd.ib.uz.zgora.pl  .


Kierownikiem szkolenia Audytorów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jest dr inż. Artur Juszczyk.


 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT