Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Powstanie wielkopolskie 1918-1919 a odbudowa państwa polskiego – wykład z cyklu: Wiek XX bez tajemnic

 

 

1 grudnia 2015

 

 

Instytut Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego zaprasza na wykład w ramach cyklu Wiek XX bez tajemnic pt. Powstanie wielkopolskie 1918-1919 a odbudowa państwa polskiego, który wygłosi prof. Tadeusz Nodzyński. Odbędzie się on w piątek, 11 grudnia 2015 r. o godz. 13.00 na Kampusie B, przy al. Woj. Polskiego w bud. głównym w auli B;

 

Prof. dr hab. Tomasz Nodzyński - kierownik Zakładu Historii XIX i XX wieku w Instytucie Historii UZ. Autor książek: Strażnica Zachodnia. Źródło do dziejów myśli zachodniej w Polsce  i Naród i jego przyszłość w poglądach Polaków w Wielkim Księstwie Poznańskim 1815-1850 oraz współredaktor prac zbiorowych, m.in. Polacy-Niemcy-Pogranicze, Wokół roku 1918 w Europie Środkowej; Druga i Trzecia Niepodległość. Dwa polskie dwudziestolecia 1918-1939, 1989-2009.

 

Na kolejny wykład pt. Kresowiacy na Ziemi Lubuskiej po II wojnie światowej, który zaprezentuje prof. Czesław Osękowski, zapraszamy 15 stycznia 2016 r. o godz. 13.00.

 

 

Powstanie.jpg
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT