Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Pracownicy INP UZ uczestnikami międzynarodowej konferencji nt. ochrony praw człowieka w czasie pandemicznych wyzwań

 

 

29 kwietnia 2021 r.

 

 

logo instytutu nauk prawnych.jpg

W dniach 26-27 kwietnia 2021 r., z okazji 55. rocznicy Międzynarodowych Paktów Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz 30. rocznicy członkostwa Polski w Radzie Europy, odbyła się XIII międzynarodowa konferencja naukowa praw człowieka pt. „Ochrona praw człowieka w czasie wyzwań pandemicznych”. Organizatorem konferencji był Instytut Nauk Prawnych oraz Wydział Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach a także Stowarzyszenie Parlamentarzystów Polskich.


Liczny i aktywny udział w Konferencji wzięli przedstawiciele Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych, prof. Andrzej Bisztyga przewodniczył uroczystej, inauguracyjnej Konferencji, poświęconej ogólnej charakterystyce wyzwań pandemicznych i ich znaczeniu dla ochrony praw człowieka. Swoje referaty w tej sesji przedstawiło siedemnastu mówców w tym: prof. Jerzy Oniszczuk (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), prof. Ryszard Piotrowski (Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji), prof. Jacek Sobczak (Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie, Instytut Nauk Prawnych), prof. Jerzy Menkes (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), prof. Beata Stępień - Załucka (Uniwersytet Rzeszowski, Kolegium Nauk Społecznych), prof. Iwona Wrońska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Prawa i Nauk Społecznych).
W pracy sesji nr 2 Konferencji (Podstawy prawne ograniczania praw człowieka w czasie wyzwań pandemicznych) aktywnie uczestniczyli pracownicy z Katedry Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego Publicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego. Prof. Iwan Pankiewicz wygłosił referat nt. „Państwo demokratyczne a wyzwania pandemiczne: gdzie „granica” konieczności ograniczeń?”, dr Nina Leśniak-Niedbalec skupiła się na kwestii oddziaływania pandemii na ochronę praw człowieka ze szczególnym uwzględnieniem krajowych rozwiązań prawnych dotyczących szczepień przeciw Covid –19.
W sesji nr 3 (Ochrona praw społecznych i ekonomicznych w czasie wyzwań pandemicznych) INP UZ reprezentowała dr Magdalena Wasylkowska-Michór z Katedry Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego z referatem pt. „Wpływ Pandemii Covid-19 na prawo człowieka do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy”, a w sesji nr 5 (Funkcjonowanie władz publicznych w czasie wyzwań pandemicznych) dr Anna Feja-Paszkiewicz z Katedry Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego Publicznego wygłosiła referat pt. ”Prawotwórstwo samorządowe w dobie pandemii (wybrane zagadnienia)”. Natomiast dr Wiktor Trybka z Katedry Prawa Administracyjnego i Finansowego INP UZ w ramach sesji nr 7 (Procedury prawne w czasie wyzwań pandemicznych) zaprezentował swój referat pt. „Obowiązywanie zasad postępowania administracyjnego w okresie zagrożenia pandemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19”.


W konferencji wzięło udział ponad 180 uczestników, reprezentujących wiodące krajowe i zagraniczne  ośrodki naukowe w Czechach, Słowacji, Niemczech, Serbii, Ukrainie, Kazachstanie i Rosji. W ciągu dwóch dni obrad odbyło 8 sesji plenarnych, w tym sześć sesji polskojęzycznych, jedna sesja angielskojęzyczna, oraz jedna sesja rosyjskojęzyczna, w których uczestniczyli  przedstawiciele środowisk naukowych i eksperckich.


Konferencja odbyła się w trybie on-line.

 

 

 

 

 

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT