Pracownicy Wydziału Prawa i Administracji UZ uczestnikami konferencji praw człowieka zorganizowanej w Sejmie RP

 

 

14 maja 2019 r.

 

W dniach 15 – 16 kwietnia 2019 r. gmachu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, już po raz jedenasty odbyła się doroczna międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona ochronie praw człowieka. Została ona poświęcona ochronie praw człowieka w dobie kryzysu demokracji liberalnej.  Konferencję zorganizował Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Zarząd Główny Stowarzyszenia Parlamentarzystów Polskich. Członkiem Komitetu Naukowego Konferencji od wielu lat jest Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. Andrzej Bisztyga.


Tegorocznym tematem przewodnim była Ochrona praw człowieka w dobie kryzysu demokracji liberalnej. Dodatkowymi okolicznościami dla zorganizowania Konferencji były 70. rocznica powstania Rady Europy, 10. rocznica wejścia w życie Traktatu z Lizbony oraz 15-lecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej.


Jak każdego roku, także i w tym, pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego stanowili jedną z najliczniejszych reprezentacji z jednego ośrodka naukowego. W Konferencji czynnie uczestniczyli pracownicy z kilku katedr Wydziału, w tym Katedry Prawa Konstytucyjnego (wszyscy pracownicy), Katedry Prawa  Administracyjnego i Finansowego (m.in. prof. Andrzej Gorgol, dr Ewa Żołnierczyk), Katedry Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego (dr Kajetan Górny) oraz Katedry Prawa Karnego i Postępowania Karnego (dr Agnieszka Kania).


Konferencję otworzył Kierownik naukowy Konferencji Prof. Jerzy Jaskiernia. Następnie gości powitała prof. Barbara Zbroińska, prorektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, następnie głos zabrali dr Edyta Bielak-Jomaa - prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, prof. Gune Ryden - prezydent Europejskiego Stowarzyszenia Byłych Parlamentarzystów Państw Członkowskich Rady Europy i Unii Europejskiej oraz prof. Krzysztof Skotnicki - prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego.


Pierwszej sesji plenarnej przewodniczył prof. Andrzej Bisztyga, zaś w kolejnej sesji plenarnej przedstawił referat pt. Kryzys demokracji liberalnej a pojęcie demokratycznego państwa prawnego. Adiunkci z Katedry Prawa Konstytucyjnego podczas sesji panelowych zaprezentowali swoje wystąpienia, które są wynikiem analiz z obszarów badawczych należących do szeroko pojętej ochrony praw człowieka. Tym samym panie doktor przestawiły następujące referaty: dr Anna Chodorowska: Ekstraterytorialne stosowanie prawa praw człowieka w odniesieniu do ochrony uchodźczej, dr Anna Feja-Paszkiewicz: Rodzina w obliczu przemian – ujęcie prawne i „meandry” współczesności, dr Justyna Michalska: Ochrona prawa własności w orzecznictwie oraz dr Justyna Węgrzyn: Wpływ zasady dobra wspólnego na funkcjonowanie demokracji. Podczas jednej z sesji panelowych wystąpienie miał również prof. Iwan Pankevych, a temat, który przedstawiał dotyczył Funkcjonowania systemu ochrony praw człowieka na Ukrainie w dobie kryzysu demokracji liberalnej.

 

WPIA 01.jpg
fot. dr Daniel Wojtczak, na zdjęciu: Prof. Andrzej Bisztyga podczas sesji plenarnej w Sali Kolumnowej Sejmu RP


W Konferencji wzięło udział ponad 200 gości z Polski i zagranicy. Podczas Konferencji odbyły się cztery sesje planarne oraz trzynaście sesji panelowych, podczas których swoje wystąpienia mieli m.in. JUDR. DrSc. Eduard Bárány (Instytut Państwa i Prawa Słowackiej Akademii Nauk), prof. Janusz Symonides (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi), prof. Grażyna Ancyparowicz (Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa  w Katowicach, członkini Rady Polityki Pieniężnej), prof. dr Alexander Vashkevich (b. sędzia Trybunału Konstytucyjnego Republiki Białorusi), prof. Jacek Sobczak (Wydział Prawa SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego), prof. Omirali Żalairi (rektor Euroazjatyckiej Akademii Prawa w Ałmacie), prof. Inesa Jarzborowska (Instytut Socjologii Rosyjskiej Federacji Nauk w Moskwie) oraz Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski.


Po ostatniej sesji plenarnej nastąpiła ceremonia zakończenia, której dokonał Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach prof. Jerzy Jaskiernia, który podziękował jak zwykle licznie przybyłym gościom oraz wyraził nadzieję na kolejne spotkanie w przyszłym roku.


W komentarzach dotyczących konferencji podkreśla się wysoki merytoryczny poziom wystąpień referentów oraz  jej cykliczność. Konferencja organizowana jest dorocznie, co badaczom praw człowieka pozwala z wyprzedzeniem uwzględniać ją w swoich naukowych kalendariach. Cykliczność i pewność konferencji nasuwa skojarzenie z ideą dorocznych zjazdów katedr danej dyscypliny, by przykładowo wskazać na organizowane w sposób ciągły od sześćdziesięciu lat zjazdy Katedr Prawa Konstytucyjnego, w których  nota bene pracownicy Katedry Prawa Konstytucyjnego WPiA UZ również aktywnie uczestniczą. Jedenaście lat doświadczeń upoważnia do stwierdzenia, że konferencja praw człowieka spełnia także rolę dorocznych zjazdów badaczy praw człowieka z krajowych i zagranicznych ośrodków akademickich. Dodajmy, że przez lata konferencja „zrosła się” już  z prestiżową lokalizacją, jaką jest gościnny dla niej gmach Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

                                                                                        Justyna Michalska

 

 

 

 

 

 

WPIA 1.jpg
fot. dr Daniel Wojtczak, na zdjęciu pracownicy Katedry Prawa Konstytucyjnego WPiA UZ. Od lewej: dr Justyna Michalska, prof. Ivan Pankevych, dr Anna Feja – Paszkiewicz, prof. Andrzej Bisztyga, dr Anna Chodorowska
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT