Prawnicy zapraszają na seminarium dot. praktycznych i teoretycznych problemów procesowego prawa karnego skarbowego

 

28 listopada 2019 r.

logo WPA.jpg

Katedra Prawa Karnego i Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego zaprasza do wzięcia udziału w ogólnopolskim seminarium naukowym pt. „Praktyczne i teoretyczne problemy procesowego prawa karnego skarbowego z perspektywy XX lat obowiązywania Kodeksu karnego skarbowego”.

Seminarium odbędzie się w środę, 4 grudnia br., o godz. 10.00, w budynku Wydziału Prawa i Administracji (pl. Słowiański 9) w sali nr 104.

 

Seminarium ma stanowić forum dyskusji nad modelem postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe oraz potrzebą jego reformy. Okazją dla podjęcia takiej dyskusji stanowi upływ 20-lat od uchwalenia ustawy Kodeks karny skarbowy.

 

Zaproszenie do udziału w seminarium w charakterze prelegentów przyjęli znakomici znawcy tematyki prawa karnego skarbowego m.in. prof. UJ dr hab. Andrzej Światłowski, prof. UŚ dr hab. Jarosław Zagrodnik, dr Tomasz Razowski, a moderatorem dyskusji będzie prof. dr hab. SSN w st. sp. Tomasz Grzegorczyk.

 

W referatach stanowiących wprowadzenie do dyskusji poruszone zostaną kwestie dotyczące m.in: modelu postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe; funkcji egzekucyjnej procesowego prawa karnego skarbowego, dualizmu organów postępowania; statusu procesowego szczególnych stron i uczestników tego postępowania.

 

Rejestracja uczestnictwa w seminarium odbywa się poprzez wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego na adres e-mail: o.wlodkowski@wpa.uz.zgora.pl, zawierającego: imię i nazwisko, wskazanie stopnia/ tytułu naukowego, nazwę jednostki reprezentowanej przez Zgłaszającego się.

 

Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje pierwszeństwo zgłoszenia. Warunkiem uczestnictwa w Seminarium jest potwierdzenie zgłoszenia rejestracyjnego przez organizatorów.  

 

Termin rejestracji upływa w dniu 2 grudnia 2019 r.

 

Organizatorzy nie pokrywają kosztów przejazdu uczestników seminarium, kosztów ich zakwaterowania oraz wyżywienia.

 

Udział w seminarium jest bezpłatny.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT